Zeynep Şahin Timar

Genel Bilgiler

Öğr. Gör.
Zeynep
Şahin Timar

Akademik

Yazılım Mühendisliği
Fen Edebiyat Fakültesi
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
2003
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

İletişim

...