Misyon

 

      Öğrencilerimizin teknoloji fakültesi bünyesinde çağdaş ve uygulamalı bir lisans programı ile eğitim görmesini sağlamak, alanında uzman kişilerden eğitim ve öğretim alabilmelerine olanak sağlamak, eğitim ve öğretim sırasında iyi laboratuvar imkanları ile ülkemizde ihtiyaç olan inşaat mühendisleri eksikliğini de göz önünde bulundurarak kalifiye mühendisler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin, özgüven ve kritik düşünce yeteneğine sahip birer mühendis olarak mesleklerini etik kurallar çerçevesinde en iyi şekilde uygulayabilecek düzeyde yetişmeleri için elverişli eğitim ortamını sunmaktır.

 

Vizyon

 

      Uygulama ve araştırma dayalı eğitimi ön plana alan, teknolojinin tüm imkanlarını kullanan, düşündürmeyi öğreten, , toplumsal sorumluluğa sahip, yüksek kaliteli ar-ge çalışmaları ve toplumsal katkı üreten, uluslararası arası saygınlığı olan bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.