Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Kuruluş ve Tanım

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.02.2011 tarih ve 008075 sayılı yazısı ile Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılmıştır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü lisans programının temel amacı; Enerji sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik elemanları, çağın gereksinimlerini de dikkate alarak donanımlı bir şekilde yetiştirmektir. Enerji Sistemleri Mühendisliği çok alanlı bir bölüm olduğundan Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümleri ve Fen Fakültesi bünyesinde yer alan Kimya, Fizik ve Matematik Bölümleri ile yakın işbirliği içerisinde olacaktır. Ülkemizin,  dışa bağımlılığımızı azaltacak, verimli, ekonomik ve temiz enerji kaynakları için bilinçli ve bilimsel alt yapıya sahip, enerji konusunda bilgili personel ihtiyacı olacaktır. Bundan dolayı günümüzde ve gelecekte akademik ve teknolojik gelişmeler içerisinde Enerji Sitemleri Mühendisliği Bölümü mezunları önemli roller üstleneceklerdir. Bölümümüzden mezun olanlar “Enerji Sistemleri Mühendisi/ Energy Systems Engineer” ünvanını alacaklardır.

Bölüm Olanakları

Bölümümüz bünyesinde 5 derslik, 2 bilgisayar laboratuvarı, 1 amfi ve 4 laboratuvar mevcuttur. Ayrıca KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü bünyesinde yürütülen, Rüzgâr ve Güneş Enerjisinin kullanımına yönelik bir proje kapsamında kurulan Rüzgâr ve Güneş İstasyonları ve ayrıca yakın çevrede bulunan Hidroelektrik santrali, öğrencilerin uygulamaya yönelik eğitimine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Fakültemizin hemen yanında bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında öğrencilerin barınma olanakları mevcuttur. Yurt binasında kantin, kafeterya ve yemekhane bulunmaktadır. Yine Fakülte bünyesinde bulunan 1 futbol, 1 tenis ve 1 basketbol sahaları ile okul saatleri dışında da öğrencilerin spor yapmasına uygun imkânlar sunulmaktadır.

Program Profili

Enerji için verimli, güvenilir ve sürdürülebilir ortam hazırlayan, teknolojiden çevreci ve bilimsel bir yaklaşımla yararlanan ve araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünmeyi özümsemiş nitelikli mühendisler yetiştirmektir. Ayrıca Enerji konusunda duyarlı, doğayı seven, istekli ve yaratıcı, çevreye ve bilime saygılı, yenilikçi, üretmeyi ve uygulamayı seven, enerji üretiminde; kaynaktan son kullanıma kadar sürecin tüm aşamalarını planlayabilen, yönetebilen bir bölüm olmayı amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olanların istihdam alanları çok geniştir. Bunlar arasında özellikle;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), • Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Bor Enstitüsü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ), Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı, Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ), Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK), BM Hidrojen Enstitüsü, TCDD, Özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar, Taş Kömürü İşletmelerinde istihdamı sayılabilir.

Eğitim formasyonu alacak mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilgili bölümlerde "Teknik Öğretmen" olarak görev yapabileceklerdir.