Coşkun BAYRAM

Genel Bilgiler

Yrd. Doç. Dr.
Coşkun
BAYRAM

Akademik

Enerji Sistemleri Mühendisliği
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
2000
Otomotiv Anabilim Dalı

İletişim

+ 90 462 771 8478
enformatik.ktu.edu.tr/ksvds/akademisyen.php?p=3749
...

Özgeçmiş

Karadeniz Teknik Üniversitesi                       Tel: 0462 771 84 78

Of Teknolojisi Fakültesi Yerleşkesi                 Cep:0532 709 52 64

Enerji Sistemleri Mühendisliği                         E-Posta: cbayram@ktu.edu.tr

Of/TRABZON

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Kişisel Bilgiler :

 

            Adı Soyadı                             : Coşkun BAYRAM

            Akademik Unvanı                  : Yrd. Doç. Dr.

            Öğrenim Durumu                   : Doktora

           

2. Eğitim :     

           

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Makine Mühendisliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1996-2000

Yüksek Lisans

Makine Mühendisliği Ana Bilimdalı - Enerji Bilim Dalı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2000-2004

Doktora

Makine Mühendisliği Ana Bilimdalı - Otomotiv Bilim Dalı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2004-2010

 

3. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


3.1. Yüksek Lisans Tezi

 

''İçten Yanmalı Motorlarda Mekanik Kayıplar Ortalama Basıncının ve Mekanik Verimin Belirlenmesi"


 3.2.  Doktora Tezi

 

''Dizel Motorlarında İndikatör Diyagramı Yöntemiyle Mekanik Kayıplar Ortalama Basıncının ve Mekanik Verimin Belirlenmesi" 

 

4. Yayınlar

 

4.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

1. Şahin, Z., Durgun, O.ve Bayram, C., “Experimental Investigation of Gasoline Fumigation in a Single Cylinder Direct Injection (DI) Diesel Engine”, Energy, 33, 1298– 1310, (2008).

 

2. Şahin, Z., Durgun, O., Bayram, C., Experimental investigation of gasoline fumigation in a turbocharged IDI diesel engine, Fuel, 95, 113-121,(2012) .


 

4.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 

1. Şahin, Z., Durgun, O.ve Bayram, C.,“Experimental and Theoretical Investigation of Cycle, Heat Balance and Performance Parameters of an Indirect Injection Diesel Engine”, Proceedings of the Fourth International Exergy,  Energy and Environment Symposium,AUS, Sharjah, UAE, 2009.

 

4.3.  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


1.Şahin Z., Durgun O.ve  Bayram C.,Bir Dizel Motorunda Benzin Fumigasyonunun Deneysel Olarak İncelenmesi”, Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’06), 51-56, Bursa, 2006.

 

5. Projeler

 

1. Durgun, O., Şahin, Z., Bayram, C.,“Dizel Motorlarında Hafif Yakıt Fumigasyonunun Etkilerinin ve Mekanik Kayıpların Deneysel ve Teorik İncelenmesi”, Devlet Planlama Teşkilatı Projesi, Proje No: 2003K120750, Proje Çalışanı, 2003, Sonuç raporu teslim edilmiştir.

 

2.Durgun, O., Şahin, Z., Bayram, C.,“Taşıt-Gemi Dizel Motorlarında Hafif Yakıt Fumigasyonunun ve Mekanik Kayıpların Motor Performansı ve Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkilerinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi”,KTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Kod No:2005.112.003.1, Proje Çalışanı, 2004, Sonuç raporu teslim edilmiştir.

 

3. Durgun, O., Şahin, Z., Bayram, C., Kurt, M., “Dizel Motorlarında Ek Oksijen Kullanımının Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi, 2009, KTÜ Bilimsel Araştırmalar Projesi, Proje No: 2008.112.0033, , Proje Çalışanı, 2009, Proje devam ediyor.

 

6. Çalışma Alanları

 

İçten yanmalı motorlar

Hidrolik akım makineleri

Otomotiv

 

7. İş Tecrübesi

 

01.01.2004-30.11.2010 - K.T.Ü, Trabzon Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi

30.11.2010-30.11.2011 -Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Dr. Mühendis Asteğmen/Teğmen

30.11.2011-16.03.2012 -K.T.Ü, Trabzon Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi

16.03.2012-................. - K.T.Ü, Of Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Yrd. Doç. Dr.

 

8. Bulunduğu Görevler

 

01.01.2004-16.03.2012- K.T.Ü Trabzon Meslek Yüksekokulu Ders Yürütücülüğü

01.01.2004-30.11.2010 -K.T.Ü Trabzon MYO Otomotiv Programı Staj Koordinatörlüğü

01.01.2004-30.11.2010-K.T.Ü Trabzon Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu Üyeliği

05.12.2011-16.03.2012-K.T.Ü, TMYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanlığı

05.12.2011-16.03.2012-K.T.Ü, TMYO  Motorlu Araçlar  ve Ulaştırma Teknoloj. Bölüm Baş. V.

 

9.Verdiği Dersler

Önlisans:

Alternatif Motor ve Yakıtlar (Trabzon Meslek Yüksekokulu)

Otomotivde Yeni Teknolojiler (Trabzon Meslek Yüksekokulu)

Motorlu Taşıtlar Mekaniği (Trabzon Meslek Yüksekokulu)

Makine Meslek Resmi (Trabzon Meslek Yüksekokulu)

Bilgisayar Destekli Çizim (Trabzon Meslek Yüksekokulu)