DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

 

 

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

Türk Dili I (2–0) 2

Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dil-Kültür İlişkisi; Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihi ve Gelişimi; Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları; Türkçede Ses, Hece, İmla Kuralları ve Noktalama İşaretleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Kompozisyon ve Çeşitleri Hakkında Bilgi.

Ders Kitabı:

 • Türk Dili, Kemal Ateş, İmge Kitabevi Yayınları, 2007, 415 s., ISBN:9755335629.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Türk Dili El Kitabı, Emine Yılmaz / Nurettin Demir, Grafiker Yayınları, 2005, 269 s., ISBN:9756355042.
 • Türk Dili ve Yazılı-Sözlü Anlatım Bilgisi, Yaşar Akdoğan, Beşir Kitabevi, 277 s., ISBN:975840637x.
 • Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Fahri Özkan, Abp Yayınevi, 2007, 294 s., ISBN:9750091797.
 • Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Kazım Yetiş vd., Beşir Kitabevi, 432 s., ISBN:9758406477.
 • Uygulamalı Türk Dili (1.Cilt), Yusuf Çotuksöken, Papatya Yayıncılık, 2001, 256 s., ISBN:9756797185.
 • Uygulamalı Türk Dili (2. Cilt), Yusuf Çotuksöken, Papatya Yayıncılık, 2002, 308 s., ISBN:9756797242.
 • “Türkçe El Kitabı” “İmla Klavuzu”, Tuncer GÜLENSOY, TDK Yay., 1998.

 

İngilizce I (3–0) 3

Tanımlıklar; Adlar; Sıfatlar; Belirteçler; Adıllar; İlgeçler; Soru Sözcükleri; Be, Have, Do Yardımcıları; Zamanlar; Kip Yardımcıları; Sayılar, Günler, Aylar, Mevsimler; Ülkeler, Milliyetler; Zamanı, Kaç Yaşında Olduğunu Sormak ve Söylemek; Selamlaşmada, Yol-Yön Sorma ve Tarif Etmede Kullanılan Yapılar; Eş Anlamlı ve Zıt Anlamlı Sözcükler; Olumlu, Olumsuz Beğeni İfade Etme Kalıpları; Aile Üyeleri; Bir Şeyin Ne Sıklıkta Yapıldığını Sormak; Sayılabilen ve Sayılamayan İsimlerin Sorulduğu Soru Kelimeleri; Edilgen Çatı; Dolaylı Anlatım; Eylemlikler; Ulaçlar; Ortaçlar.

Ders Kitabı:

 • Uygulamalı İngilizce Dilbilgisi, Bahire Şerif, Fono Yayınları, 2007, 590 s., ISBN:9754710104.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Full Steam Ahead, Vahit Çakır, Gündüz Eğitim ve Yay., 2001, 438 s., ISBN:9756859148.
 • Basic English Grammar (2nd edition), Betty Schrampfer Azar, 1995, Prentice Hall, ISBN─13:9780133683585.
 • Essential Grammar in Use "Third Edition", Raymond Murphy, 319 s., Cambridge University Press, İngiltere, ISBN:9780521675437.
 • İngilizce Çeviri Tekniği, Fono Yayınları, 698 s., ISBN:9754711677.
 • İngilizce Çeviri Kılavuzu, Ahmet Kocaman vd., Siyasal Kitabevi, 494 s., ISBN:9756325194.
 • Reading Comprehension / KPDS, ÜDS, YDS, KPSS ve TOEFL, Platin Yayınları, 2006, 687 s., ISBN:9758163930.
 • Proficiency in Listening and Reading Comprehension, Hidayet Tuncay, Hacettepe-Taş, 660 s., ISBN:9757731733.

 

Genel Fizik (2–0) 2

Fizik ve Ölçme; Vektörler; Tek Boyutlu Hareket; İki Boyutta Hareket; Hareket Kanunları; Dairesel Hareket; İş ve Enerji; Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu; Çizgisel Momentum ve Çarpışmalar; Katı Cisimlerin Bir Eksen Etrafında Dönmesi; Yuvarlanma Hareketi; Açısal Momentum; Statik Denge ve Esneklik; Atmalar ve Dalga Paketleri; Madde ve Elektrik; Elektrostatik; Elektrik Akımı; Manyetizma; Elektromağnetik İndüksiyon.

Ders Kitabı:

 • Uygulamalı Temel Fizik Mekanik, Kudret Özdaş ve Ertuğrul Yörükoğulları, Bilim Teknik Yayınevi, 214 s., İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Fen ve Mühendislik Fakülteleri için Genel Fizik / Mekanik I, Kemal Kara ve Nursel Kara, Avcıol Basım Yayım, 2004, 374 s., ISBN:9757429418.
 • Genel Fizik Problem Çözümleri, çev.: Mehmet Kara vd., Pegem Akademi Yayıncılık, 2006, 184 s., ISBN:9944919438.
 • Fiziğin Temelleri Mekanik Problem Çözümleri 1.1, David Halliday, Robert Resnick, Arkadaş Yayınları, 505 s., ISBN : 9789755090245.
 • Fiziğin Temelleri Elektrik Problem Çözümleri 2, David Halliday, Robert Resnick, Arkadaş Yayınları, 446 s., ISBN : 9789755090252.

 

Genel Matematik I (4–0) 4

Sayılar; Matris ve Determinantlar; Vektörler; Polinomlar; Cebirsel Denklemler; Trigonometri; Fonksiyonlar; Logaritma.

Ders Kitabı:

 • Temel Matematik, Mustafa Balcı, Balcı Yayınları, 2008, 457 s., ISBN:9756683187.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Temel ve Genel Matematik 1–2, Kolektif, Üniversite Kitabevi, 2006, 395 s., Elazığ.
 • Temel Matematik, İrfan Ertuğrul, Ekin Kitabevi Yayınları, 2006, 626 s., ISBN:9758768409.
 • Genel Matematik, Ahmet Dernek, Nobel Yayın Dağıtım, 2005, 445 s., ISBN:9755918280.
 • Çözümlü ve Alıştırmalı Genel Matematik, Ali Dönmez, Üniversiteli Kitabevi, 2007, 586 s., ISBN:9944010207.
 • Çözümlü Genel Matematik Problemleri Cilt 1, Mustafa Balcı, Balcı Yayınları, 363 s., ISBN:9189156683785
 • Çözümlü Matematik Analiz Problemleri, Mustafa Balcı vd., Balcı Yayınları, 2001, 556 s., ISBN:9756683066.

 

Teknik Resim (1–2) 2

Çizgi, Yazı ve Rakamlar; İzdüşüm Kavramı ve Kapsamı; Temel İzdüşüm Düzlemleri; Noktanın İzdüşümü; Kot, Aralık ve Uzaklık Kavramları; Doğruların İzdüşümü; Aykırı Doğrular; Doğruların Gerçek Boylarının Bulunması; Düzlemlerin İzdüşümü; Düzlemlerin Gerçek Boylarının Bulunması; Geometrik Cisimlerde İzdüşümler; Prizma, Piramit, Silindir ve Koninin İzdüşümleri; Geometrik Cisimlerde Temel Açınım Prensipleri; Arakesitler, Farklı Geometrik Elemanların Arakesitleri; Ölçülendirme Çeşitleri; Kurallar ve Uygulamalar.

Ders Kitabı:

 • Teknik Resim, Nejat Kıraç, Nobel Yayın Dağıtım, 2005, 252 s., ISBN:9755918051.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Solid Works 2006 Teknik Resim, Selçuk Tüzel, Alfa Yayınları, 2006, 420 s., ISBN:9752977804.
 • Design Drawing, Ching, F.D.K., Juroszek, S.P., John Wiley and Sons Inc., New York, 1998.
 • Teknik Resim 1, Nagihan Ethemoğlu, Hatice Yeşilkütük, Ahmet Bir, Nobel Yayın Dağıtım, 2007, 154 s., ISBN:9789755916606.
 • Teknik resim föyleri.
 • Ağaç İşleri Teknik Resmi, Dinçel, K., Işık, Z., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Uygulamalı Teknik Çizim, Yaşar Karagöz, Barış Yayınları, 6. Baskı, 2002, 386 s., İzmir.

 

Odun Teknolojisi (3–0) 3

Ağacın Genel Yapısı; Ağaçta Enine ve Boyuna Gelişme; Odun Oluşumu; Odunun Mikroskobik, Makroskobik ve Kimyasal Yapısı; Odun Kusurları; Ağaç Türleri; Ağaç Malzemenin Fiziksel Özellikleri; Odun-Su İlişkisi; Ağaç Malzemenin Teknik ve Mekanik Özellikleri.

Ders Kitabı:

 • Ağaç Malzeme Teknolojisi, Berkel, A., İÜ Orman Fakültesi Yayın No: 1448, Kurtulmuş Matbaası, 1970, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi, Bozkurt, Y., Göker, Y., İÜ Orman Fakültesi Yayın No: 388, 1987, İstanbul.
 • Odun Anatomisi, Bozkurt, Y., İÜ Orman Fakültesi Yayın No: 415, 1992, İstanbul.
 • Ağaç Teknolojisi, Bozkurt, Y., Erdin, N., İÜ Orman Fakültesi Yayın No: 3998, 1997, İstanbul.
 • Ağaç Malzeme Bilgisi, Yalçın Örs, Hakan Keskin, Nobel Yayın DağıtımTeknik Kitapları, 2001, 183 s., ISBN:9756574011.
 • Odun Fiziği Ders Notları, Ay, N., KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, (Basılmamış).
 • Forest Products and Wood Science, Jim L. Bowyer, Rubin Shmulsky, John G. Haygreen, 576 p., Lowa State University Press; 5. Rev. Ed. (30 April 2007), English, 978-0813820361.

 

Ağaçişleri Endüstri Mühendiliğine Giriş (2–0) 2

Ağaçişleri Endüstri Sektörü ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Mesleği; Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Eğitimi; Odunun Yapısı ve Özellikleri, Ağaç Malzeleler ve Kullanım Alanları, Ağaç Malzemenin Olumsuz Özellikleri ve Bunların İyileştirilmesi, Mobilya Tasarımı ve Üretimi, Ahşap Yapılar ve Konstrüksiyon, Üst Yüzey İşlemleri, Ağaç İşleri Alet ve Makineleri.

Ders Kitabı:

 • Ağaç Malzeme Bilgisi, Yalçın Örs, Hakan Keskin, Nobel Yayın DağıtımTeknik Kitapları, 2001, 183 s., ISBN:9756574011.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Kereste Kurutma ve Buharlama, Kantay, R., Ormancılık Eğitim ve Kültür Vakfı Yayın No: 6, İstanbul, 1993.
 • Orman Ürünleri Endüstrisine Giriş Ders Notları, Kalaycıoğlu, H., Çolakoğlu, G., Nemli, G., KTÜ, Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No:73, Trabzon, 2003.
 • Ağaç Malzemenin Korunması ve Emprenye Tekniği, Berkel, A, İ. Ü. Orm. Fak., İ.Ü. Yayın No: 1745, İstanbul, 1972.

 

 

II. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

Türk Dili II (2–0) 2

İsimler, Sıfatlar, Zarflar; Fiiller; Edatlar, Bağlaçlar; Cümle ve Cümlelerin İncelenmesi; Anlatım Türleri; Kurgusal Yazılar; Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar; Resmî Yazılar; Dil Yanlışları; Panel, Sempozyum, Tartışma; Konferans; Bilimsel Araştırma; Hazırlıklı Konuşma; Hazırlıksız Konuşma.

Ders Kitabı:

 • Türk Dili, Kemal Ateş, İmge Kitabevi Yayınları, 2007, 415 s., ISBN:9755335629.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Türk Dili El Kitabı, Emine Yılmaz / Nurettin Demir, Grafiker Yayınları, 2005, 269 s., ISBN:9756355042.
 • Türk Dili ve Yazılı-Sözlü Anlatım Bilgisi, Yaşar Akdoğan, Beşir Kitabevi, 277 s., ISBN:975840637x.
 • Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Fahri Özkan, Abp Yayınevi, 2007, 294 s., ISBN:9750091797.
 • Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Kazım Yetiş vd., Beşir Kitabevi, 432 s., ISBN:9758406477.
 • Uygulamalı Türk Dili (1.Cilt), Yusuf Çotuksöken, Papatya Yayıncılık, 2001, 256 s., ISBN:9756797185.
 • Uygulamalı Türk Dili (2. Cilt), Yusuf Çotuksöken, Papatya Yayıncılık, 2002, 308 s., ISBN:9756797242.
 • “Türkçe El Kitabı” “İmla Klavuzu”, Tuncer GÜLENSOY, TDK Yay., 1998.

 

İngilizce II (3–0) 3

Karşılaştırma Yapıları; Düzenli ve Düzensiz Fiiller; Zamanlar (Gelecek Zaman, Yakın Geçmiş Zaman, Geçmişte Bitmiş Zaman vb); Ad Yantümceleri; Belirteç Yantümceleri; Koşul Yantümceleri; İlgi Yantümceleri; Bağlaçlar; Ünlem İfadeleri; Deyimler; Ettirgen Çatı; Dilek Tipi Kalıpları; Buyruklar, Ricalar, İzinler; Ever Bileşimleri; Telaffuz Çalışmaları; Okuma Becerisi, Günlük Konuşma; Metin Çalışmaları, Yazılı Anlatım; Kompozisyon Yazma.

Ders Kitabı:

 • Uygulamalı İngilizce Dilbilgisi, Bahire Şerif, Fono Yayınları, 2007, 590 s., ISBN:9754710104.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Full Steam Ahead, Vahit Çakır, Gündüz Eğitim ve Yay., 2001, 438 s., ISBN:9756859148.
 • Basic English Grammar (2nd edition), Betty Schrampfer Azar, 1995, Prentice Hall, ISBN─13:9780133683585.
 • Essential Grammar in Use "Third Edition", Raymond Murphy, 319 s., Cambridge University Press, İngiltere, ISBN:9780521675437.
 • İngilizce Çeviri Tekniği, Fono Yayınları, 698 s., ISBN:9754711677.
 • İngilizce Çeviri Kılavuzu, Ahmet Kocaman vd., Siyasal Kitabevi, 494 s., ISBN:9756325194.
 • Reading Comprehension / KPDS, ÜDS, YDS, KPSS ve TOEFL, Platin Yayınları, 2006, 687 s., ISBN:9758163930.
 • Proficiency in Listening and Reading Comprehension, Hidayet Tuncay, Hacettepe-Taş, 660 s., ISBN:9757731733.

 

Temel Kimya (2–0) 2

Kimyada Temel Kavramlar (Madde, Element, Bileşik, Karışım, Mol vb.); Ölçümler ve Birimleri; Atom, Atomun Yapısı ve Özellikleri; Periyodik Tablo; Radyoaktivite; Kimya Yasaları; Semboller, Formüller, Denklemler ve Bileşikler; Çözeltiler; Asitler ve Bazlar; Gazlar; Termokimya; Kimyasal Bağlar, Molekül İçi Kuvvetler, Sıvı ve Katı Malzemeler; Termodinamik; Elektrokimya; Organik Kimya.

Ders Kitabı:

 • Genel Üniversite Kimyası ve Modern Uygulamaları, Bahattin Soydan, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 614 s., ISBN:9789752975194.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Genel Kimya 2 İlkeler ve Modern Uygulamalar, Palme Yayıncılık, Petrucci – Harwood – Herring, çev.: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy, 2008, 1160 s., ISBN: 9789758624232.
 • Genel Kimya Temel Kavramlar (Çeviri), Raymond Chang, Palme Yayıncılık, 734 s., ISBN:9799944341140
 • Genel Kimya, Meral Şanlı, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, 131 s., ISBN:9757338635.
 • Genel Kimya, Habibe Tezcan vd., Gündüz Eğitim ve Yay., 2005, 284 s., ISBN:9756859601.

 

Genel Matematik II (4–0) 4

Diziler–Seriler; Limit ve Süreklilik; Türev; İntegral; Analitik Geometri; Lineer Cebir.

Ders Kitabı:

 • Temel Matematik, Mustafa Balcı, Balcı Yayınları, 2008, 457 s., ISBN:9756683187.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Temel ve Genel Matematik 1–2, Kolektif, Üniversite Kitabevi, 2006, 395 s., Elazığ.
 • Temel Matematik, İrfan Ertuğrul, Ekin Kitabevi Yayınları, 2006, 626 s., ISBN:9758768409.
 • Genel Matematik, Ahmet Dernek, Nobel Yayın Dağıtım, 2005, 445 s., ISBN:9755918280.
 • Çözümlü ve Alıştırmalı Genel Matematik, Ali Dönmez, Üniversiteli Kitabevi, 2007, 586 s., ISBN:9944010207.
 • Çözümlü Genel Matematik Problemleri Cilt 1, Mustafa Balcı, Balcı Yayınları, 363 s., ISBN:9189156683785
 • Çözümlü Matematik Analiz Problemleri, Mustafa Balcı vd., Balcı Yayınları, 2001, 556 s., ISBN:9756683066.

 

Mühendislik Mekaniği (3–0) 3

Statiğe Giriş; Mekaniğin Genel Prensipleri; Uluslararası Birim Sistemi; Nümerik Hesaplama; Düzlem Kuvvetler ve Denge; Düzlemde Bağlar ve Taşıyıcı Sistemler; Kafes Sistemler, Ağırlık Merkezi, Sürtünme, Uzay Kuvvetler ve Denge; Dinamiğe Giriş; Maddesel Noktanın Kinematiği, Maddesel Noktanın Kinetiği; İş ve Enerji; İmpuls ve Momentum; Rijit Cisimlerin Düzlemsel Hareketi; Mekanik Titreşimler.

Ders Kitabı:

 • Omurtag, M.H. 2009; Mühendisler için Mekanik: Statik, Birsen Yayınevi, İstanbul.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Beer, F., Johnston E.R. 1995; Mühendisler için Mekanik: Statik, (Çev: Keskinel, F., Özbek, T.) Birsen Yayınevi, İstanbul.
 • Beer, F., Johnston E.R. 1993; Mühendisler için Mekanik: Dinamik, (Çev. Keskinel, F., Özbek, T.) Birsen Yayınevi, İstanbul.
 • Hibbeler, R. 2001; Engineering Mechanics: Statics, Prentice-Hall, NJ.
 • Hibbeler, R. 2001; Engineering Mechanics: Dynamics, Prentice-Hall, NJ.
 • Aköz, Y., Eratlı, N. 2000; Statik-Mukavemet, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, İstanbul.
 • Aköz, Y. 2000; Statik-Mukavemet, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, İstanbul.

 

Mesleki Teknik Resim (1–2) 2

Mobilya Meslek Resminin Özellikleri ve Temel Uygulamalar; Mobilyada Ölçü ve Form; Mobilyada Modülerlik; Masif ve Kabin Tipi Mobilya Çizimleri; Mobilyada Kesit, Mobilyada Detay Alma ve Ölçülendirme.

Ders Kitabı:

 • Ağaç İşleri Teknik Resmi, Musa Atar - Hakan Keskin, 2003, 208 s., ISBN: 975 8640 64 X.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Ağaç İşleri Teknik Resmi, Dinçel, K., Işık, Z., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1996, İstanbul.
 • Ağaçişleri Teknik Resmi, Necati AYDINLI,1991, Manisa.
 • Mobilya Meslek Resmi, Şenel, A., KOSGEB Yayınları, 1993, ANKARA.
 • Sketching: Drawing Techniques for Product Designers, Koos Eissen, Roselien Steur, 256 p., Bis Publishers (1 Oct 2007), English, 978-9063691714.

 

Ağaç Malzeme Teknolojisi (3–0) 3

Kereste Endüstrisi; Ağaç Malzemenin Kurutulması ve Korunması (Emprenye); Tabakalı Ağaç Malzemeler; Yongalevhalar; Liflevhalar; Doğal ve Yapay Kaplama Levhaları; Kontrplaklar; Kontratablalar; Lamine Ağaç Malzemeler.

Ders Kitabı:

 • Ağaç Malzeme Teknolojisi, Berkel, A., İÜ Orman Fakültesi Yayın No: 1448, Kurtulmuş Matbaası, 1970, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Ağaç Malzeme Bilgisi, Yalçın Örs, Hakan Keskin, Nobel Yayın DağıtımTeknik Kitapları, 2001, 183 s., ISBN:9756574011.
 • Forest Products and Wood Science, Jim L. Bowyer, Rubin Shmulsky, John G. Haygreen, 576 p., Lowa State University Press; 5. Rev. Ed. (30 April 2007), English, 978-0813820361.
 • Kereste Kurutma ve Buharlama, Kantay, R., Ormancılık Eğitim ve Kültür Vakfı Yayın No: 6, İstanbul, 1993.
 • Orman Ürünleri Endüstrisine Giriş Ders Notları, Kalaycıoğlu, H., Çolakoğlu, G., Nemli, G., KTÜ, Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No:73, Trabzon, 2003.
 • Ağaç Malzemenin Korunması ve Emprenye Tekniği, Berkel, A, İ. Ü. Orm. Fak., İ.Ü. Yayın No: 1745, İstanbul, 1972.
 • Yongalevha Endüstrisi Ders Kitabı, Bozkurt, Y. ve Göker, Y., İÜ OF Y. No: 3614 / 413, İstanbul, 1990.
 • Tabakalı Ağaç Malzeme Ders Notları, Çolakoğlu, G., (Yayınlanmamış).

 

Ağaç İşleme Alet ve Makineleri (1–2) -2

Kesme Teorisi ve Yöntemleri; Kesme İşlemini Etkileyen Faktörler; Tezgâh; Ölçme, Markalama, Kontrol Aletleri; Biçme, Rendeleme, Perdah Aletleri; Eğeler, Törpüler, Kesici Kalemler; Delgi Aletleri; Çekiçler, Kerpeten ve Tornavidalar; Tutkallama, Sıkıştırma ve Montaj Aletlerinin Kullanımı; Ağaç İşleme Makinelerinin (Biçme, Kesme, Aşındırma, Delgi Makineleri ve Presler) Tanımı, Sınıflandırılması, Yapısal Elemanları ve Eklentileri, Sayısal Değerleri, Çalışma Teknikleri ve Kullanılan Kalıplar; Makinelerin Kesici Ağızlarının Bilenmesi, Bakımı, Onarımı ve Güvenlik Tedbirleri.

Ders Kitabı:

 • “Ağaçişleri Takım ve Makine Bilgisi”, Afyonlu, S., A., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No: 2939, İstanbul 1997.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Ağaçişlerin de Kesme Teorisi ve Mobilya Endüstirisi Makineleri, İlhan, R., Burdurlu, E., Baykan, İ., Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1990.
 • Ağaçişleri El Aletleri, Şenel, A., Keskin, H., G. Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü, 1995, ANKARA.
 • Ağaçişleri Makineleri, Şenel, A., Keskin, H., G. Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü, 1996, ANKARA.
 • Ağaçişlerinde Üstyüzey İşlemleri ve Makineleri, Şenel, A., Özgür, Z., Mart 2005, ANKARA.
 • Yerli ve yabancı makine firmalarının katalogları.
 • Ağaçişleri Makineleri Ders Notları, Damgacı, H., Erkek Tek. Yük. Öğrt. Ok. Yayın., Ankara.
 • Ağaçişlerinde Kullanılan Yeni Makineler, Başacar, T., Ankara, 1977.
 • Wood Machine Guide, Terry Bloor, David Wright, 80 p., Nelson Thornes; III edition, (1 Aug 2006), English, 978-0748793853.
 • Workshop Machines, Fine Woodworking, 160 p., Taunton Press Inc; New title edition (1 Sep 2005), 978-1561587650.

 

 

III. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

Üretim Teknikleri I (2–4) 4

Atelye Tanıtımı; Takım ve El Aletlerinin Tanıtımı, Kullanım Teknikleri, Bakımı ve Bilenmesi; Masif Konstrüksiyonlu Temrin Uygulamaları (En Birleştirmeler, Çerçeve Köşe Birleştirmeler, Dolap Köşe Birleştirmeleri, Dişli Köşe Birleştirmeleri, Kanal ve Kızak Geçmeler, Ayak-Kayıt Birleştirmeleri, Boy Birleştirmeleri, İstavroz ve Vitrin Geçmeler); Makinelerin Tanıtımı, Kısımları, İşlevleri ve Çalışma Güvenliği; Masif Konstrüksiyonlu Proje Uygulamaları (Çerçeve, Ecza Dolabı, Gazete Sehpası, Orta Masa-Sehpa, Fiskos Masası, Tv Altlığı, Çay Tepsisi, Elbise Askılığı vb.).

Ders Kitabı:

 • Masif Mobilya Üretim Teknikleri, Ali Gürtekin/ Özcan Hekim, Değişim Yayınları, 2006, 265 s., ISBN:9756267674.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Ağaçişleri iş ve işlem yaprakları, Orhan SAVAŞERİ vd., MEB Yayınları,1979, Ankara.
 • Yapıcılık(Ahşap) İş ve İşlem Yaprakları, Naim Yaman vd., Başbakanlık Basımevi, Ankara,  1979.
 • İç Mimari ve Dekorasyonda Konstrüksiyon, Nazım Şanıvar, İrfan Zorlu, Zafer Işık, Milli Eğitim Bakanlığı, 252 s., İstanbul, 1982.
 • Dekorasyonda İnce Yapı, Işık, Z., Yıldırım, K., Zirve Ofset, 2002, ISBN:975-97378-0-9.
 • The Technique of Furniture Making, Ernest Joyce, Alan Peters, 520 p., Batsford Ltd; 4th New edition of Revised (20 Mar 2003), English, 978-0713488142.

 

Tasarım Proje I (2–2) 3

Mobilya Tasarımına Giriş; Mobilya Tasarımını Etkileyen Faktörler; Tasarımın Temel İlkeleri; Mobilya Ölçüleri; Mobilya ve Dekorasyon Elemanlarında Temel Tasarı İlkeleri ve Projelerinde Kullanılan Malzemelere Ait Sembol ve Taramalar; Ürün Tasarımı; Ürün İşlevi ve Yapısı; Malzemeler; Görünüm; Tasarım Yöntemleri; Algılama Psikolojisi; Mobilya ve Mekânda Organizasyon İlkeleri. Masa, Sandalye ve Koltuk Tasarımları, Ölçümlendirilmesi, Net ve Detay Resimlerinin Çizilmesi; Mobilya Çizimleri; Kapak, Çekmece Çeşitleri ve Uygulamaları.

Ders Kitabı:

 • Tasarım ve Dekorasyon, Velittin Kalınkara, Gazi Kitabevi, 269 s., Ankara., ISBN:9799756009825.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Masif Mobilya Üretim Teknikleri, Ali Gürtekin/ Özcan Hekim, Değişim Yayınları, 2006, 265 s., ISBN:9756267674.
 • The Encylopedia of Furniture, Aranson, J., 3. Edition, Crown Publishers Inc., New York, 1975.
 • Furniture Engineering and Quality of Life, Eckelman, C. A., Erdil, Y. Z., I. Uluslararası Mobilya Kongresi, İstanbul, (1999).
 • Worldwide Interiors, Kawakami, s., Uchida, T., International Federation of Interior Architects-Interior Designers, Japan, (1984).
 • Temel Tasar, İ. Hulusi Güngör, Patates Baskı, Ekim 2005, 258 s., ISBN:9750050401.
 • Design Drawing, Ching, F.D.K., Juroszek, S.P., John Wiley and Sons Inc., New York, 1998.
 • Ağaç İşleri Teknik Resmi, Dinçel, K., Işık, Z., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Discovering Design, Buchanan, Richard and Margolin, Victor, The University of Chicago Pres, 1995, Chicago, USA.
 • The idea of Design, A Design Issues Reader, Victor Margolin and Richard Buchanan, 1998, The MIT Pres, Cambridge. UK.

 

Bilgisayar I(1–2) 2

Bilgisayarın Tanımı ve Tarihçesi; Temel Kavramlar ve Terimler; Donanım ve Yazılım Kavramları; İşletim Sistemleri (DOS ve WINDOWS); Ofis Uygulamaları (Kelime-İşlem Programı (Word), Hesap-Tablo-Grafik Programı (Excel), Sunu Hazırlama Programı (Powerpoint), Veri Tabanı Hazırlama Programı (Access)); İnternet.

Ders Kitabı:

 • Temel Bilgi Teknolojileri, Değişim Yayınları, 2006, 319 s., ISBN:9756267712.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Temel Bilgi Teknolojileri, Ömer Akgöbek, Beta Basım Yayım, 608 s., 2004, ISBN:9752954057.
 • Temel Bilgisayar Eğitimi Windows XP * Office XP, Pusula Yayıncılık ve İletişişim, 372 s., 2003, ISBN:9756477156.
 • Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı, Hüseyin Çakır, M. Ali Göksel, Nobel Yayın Dağıtım, 418 s., ISBN:9789755912127.
 • Windows Xp ve Office Xp ile Temel Bilgisayar Eğitimi, Nuray Tekin, Nazife Baykal, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, 1017 s., ISBN:9789757064510.
 • Temel Bilgisayar, Pina Yayıncılık, 656 s., ISBN:9789944437004.

 

Mesleki İngilizce I (2–0) 2

Mobilya ve Dekorasyon Eğitiminde Kullanılan Mesleki ve Teknik Terimlerin (Odun, Ağaç Malzeme, Alet ve Makineler, Malzeme ve Gereçler, Yöntemler, Uygulamalar, İşlemler, Resim ve Tasarım, Üretim, Mobilya ve Dekorasyon vb. ile İlgili) Yabancı Dil Karşılıkları; Çeviri Metotları (İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce); Mesleki ve Teknik Terimler İçeren Örnek Metinler Üzerinde Çeviri Çalışmaları

Ders Kitabı:

 • Reading and Writing-the English of Science and Technology, Karl Drobnic, Sharon Abrams ve Marjorie Morray, PranticeHall Inc.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • The idea of Design, A Design Issues Reader, Victor Margolin and Richard Buchanan, 1998, The MIT Pres, Cambridge. UK.
 • The Natural House Book, Creating a Healthy, harmonious and ecologically sound home, David Pearson, 1989, Conran Octopus, London. UK.
 • Design Drawing, Ching, F.D.K., Juroszek, S.P., John Wiley and Sons Inc., New York, 1998.

 

Ahşap Yapılar ve Konstrüksiyon (3–0) 3

Konstrüksiyonun Tanımı; Ahşap Yapılar, Sınıflandırılması; Konstrüksiyon Çeşitleri; Masif Malzemenin Seçimi; Odunun Çalışması; Masif Birleştirmeler ve Birleştirme Şekilleri; Yonga Levhalarının Yanyana Eklenmesi ve Konstrüksiyon Şekilleri; Projelendirme Çalışmaları; Özel Birleştirme Elemanları; Ahşap Yapı Elemanları Kavramı; Ahşap Yapısal Elemanlarla İlgili Teknik Şartnameler ve Yürürlükteki Standartlar; Ahşap kapılar; Ahşap Pencereler; Merdivenler ve Trabzanlar; Ahşap Çatılar; Verandalar; Prefabrik Tek Katlı ve Çift Katlı (dupleks) Ahşap Konut Tasarımı.

Ders Kitabı:

 • Ağaçişleri Konstrüksiyon Bilgisi, İrfan Zorlu, MEB Yayınları, 320 s.,1978, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İç Mimari ve Dekorasyonda Konstrüksiyon, Nazım Şanıvar, İrfan Zorlu, Zafer Işık, Milli Eğitim Bakanlığı, 252 s., İstanbul, 1982.
 • Ağaç İşleri Teknik Resmi, Dinçel, K., Işık, Z., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Dekorasyonda İnce Yapı, Işık, Z., Yıldırım, K., Zirve Ofset, 2002, ISBN:975-97378-0-9.
 • Making Chairs and Tables, Guild of Master Craftsman Publication LTD., 1997, U.K., ISBN 1 86108 053 0.
 • The complete manuel of wood working, Jackson, A., Day, D., Jennings, s., USA, January, 1999.
 • Niyazi DUMAN, Sadettin ÖKTEN, “Ahşap Yapı Dersleri”, Yapı Endüstri Merkezi, Teknik Yayınlar,1987.
 • Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları, Reha Günay, Birsen Yayınevi, 262 s., İstanbul, 2007, ISBN:9755112863.

 

Üst Yüzey İşlem Teknikleri I (2–0) 2

Üst Yüzey Tanımı ve Amaçları, Tarihçesi; Üst Yüzey İşlem Atölyelerinin Kuruluş ve Yönetimi; Üst Yüzey İşlem Türleri; Odun Türünün Üst Yüzey İşlemlerine Etkisi ve Odunun Üst Yüzey İşlemlerine Hazırlanması; Tutkal, Bant, Reçine ve Diğer Lekelerin Üst yüzey İşlemlerine Etkisi ve Temizlenmesi; Perdah, Renk Açma ve Renklendirme İşlemlerinin Önemi ve Uygulanması; Mobilya Endüstrisinde Boyalar ve Boyama Teknikleri.

Ders Kitabı:

 • Ağaç İşlerinde Üstyüzey İşlemleri, Nazım Şanıvar, MEB Yayınları, 1978, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Ağaçişlerinde Üstyüzey İşlemleri II, Koruyucu Katman ve Boya/Vernik Sistemleri, Sönmez, A., Budakçı, M., 2004, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Sevgi Ofset, Ankara.
 • Ağaçişlerinde Üstyüzey İşlemleri (I), Hazırlık ve Renklendirme, Sönmez, A., Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 2005, İzgi Matbaası, Ankara, ISBN:975-972281-0-9 (TK).
 • Ağaçişlerinde Üstyüzey İşlemleri ve Makineleri, Şenel, A., Özgür, Z., Mart, 2005, ANKARA.
 • Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri Ders Notları (yayınlanmamış), Malkoçoğlu, A., KTÜ Orman Fakültesi, 2001, Trabzon.
 • The New Wood Finishing Book Completely Updated and Revised, Michael Dresdner, The Taunton Pres, 1999,
 • Finishes and Finishing Techniques, Fine Woodworking, 208 p., Taunton Press Inc (1 Jun 2008), English, 978-1561582983.

 

 

IV. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

Üretim Teknikleri II (2–4) 4

Levha Tipi Mobilya Üretiminde Kullanılan Makine, Alet ve Donanımın Çalışma Prensipleri ve İş Güvenliği Esasları; Kabin Tipi Mobilya Tasarımı, Parça ve Malzeme Listelerinin Hazırlanması, Uygulanacak Yapım Tekniklerinin Belirlenmesi, İş Parçalarının Üretimi, Perdah ve Montaj İşlemleri; Tasarımı Yapılan Çerçeve, Kontra, Izgara Konstürüksüyonlu Levha Tipi Mobilyaların Üretilmesi.

Ders Kitabı:

 • Ağaçişleri iş ve işlem yaprakları, Orhan SAVAŞERİ vd., MEB Yayınları,1979, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Yapıcılık(Ahşap) İş ve İşlem Yaprakları, Naim Yaman vd., Başbakanlık Basımevi, Ankara,  1979.
 • İç Mimari ve Dekorasyonda Konstrüksiyon, Nazım Şanıvar, İrfan Zorlu, Zafer Işık, Milli Eğitim Bakanlığı, 252 s., İstanbul, 1982.
 • Dekorasyonda İnce Yapı, Işık, Z., Yıldırım, K., Zirve Ofset, 2002, ISBN:975-97378-0-9.
 • Solid-Wood Cabinet Construction, Franz Karg, Taunton Press Inc, 144 p., (31 Dec 1998), English, 978-0942391978
 • Modern Cabinet Work, Percy A Wells, John Hooper, 400 p., Batsford; Third edition, 3 May 2007, English, 978-1892836281.

 

Tasarım Proje II (2–2) 3

Kabin Tipi Mobilyanın Tarihsel Süreçteki Yeri; Konut ve Büro Tipi Mekânlarda Kullanılan Kutu ve Tablalı Mobilyaların Tasarımı, Detay ve Kesit Çizimleri. Konut Dekorasyonlarında Kullanılan Mobilyaların Özellikleri; Antropometrik Temel Ölçüleri, Fonksiyonlarının İncelenmesi ve İrdelenmesi, Grup Mobilya Tasarımı İlkelerine Dayalı Olarak Projelendirilmesi, Net Resim, Kesit ve Detay Çalışmaları, Tasarımların Eskiz Çalışmalarının Yapılması ve Aydıngere Çizilmesi; Doku, Gölge ve Boyama Tekniklerinin Uygulaması. Bir Konut Planı Üzerinde Dekorasyon Tasarımının Yapılması ve Tasarımın Projelendirilerek Cephe Görünüşlerinin Çizilmesi.

Ders Kitabı:

 • Modern Cabinet Work, Percy A Wells, John Hooper, 400 p., Batsford; Third edition, 3 May 2007, English, 978-1892836281.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Solid-Wood Cabinet Construction, Franz Karg, Taunton Press Inc, 144 p., (31 Dec 1998), English, 978-0942391978
 • Mobilya, Mutfak ve Laminart dergileri.
 • Worldwide Interiors, Kawakami, s., Uchida, T., International Federation of Interior Architects-Interior Designers, Japan, (1984).
 • Design Drawing, Ching, F.D.K., Juroszek, S.P., John Wiley and Sons Inc., New York, 1998.
 • Ağaç İşleri Teknik Resmi, Dinçel, K., Işık, Z., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Neufert- Beta - Yapı Tasarımı, Ernst Neufert, Beta Yayın Dağıtım A.Ş., ISBN:9754869359, Ekim 2000.
 • Discovering Design, Buchanan, Richard and Margolin, Victor, The University of Chicago Pres, 1995, Chicago, USA.
 • The idea of Design, A Design Issues Reader, Victor Margolin and Richard Buchanan, 1998, The MIT Pres, Cambridge. UK.
 • Mobilya ve Dekorasyon Gereç Bilgisi, Ali Gürtekin, Mehmet Oğuz, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No:3698, 402 s., İstanbul, 2002.

 

Mesleki İngilizce II (2–0) 2

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği ile İlgili Makale ve Yayınları İnceleme, Teknik Rapor Hazırlama; Akademik Yazma; Resmi Yazışmalar; Konuşma Çalışmaları; Yabancı Dilde Mesleki Ders Anlatımı.

Ders Kitabı:

 • Reading and Writing-the English of Science and Technology, Karl Drobnic, Sharon Abrams ve Marjorie Morray, PranticeHall Inc.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • The idea of Design, A Design Issues Reader, Victor Margolin and Richard Buchanan, 1998, The MIT Pres, Cambridge. UK.
 • The Natural House Book, Creating a Healthy, harmonious and ecologically sound home, David Pearson, 1989, Conran Octopus, London. UK.
 • Design Drawing, Ching, F.D.K., Juroszek, S.P., John Wiley and Sons Inc., New York, 1998.

 

Odun Zararlıları ve Odun Koruma (3–0) 3

Bitkisel Odun Zararlıları ve Neden Olduğu Çürüklükler; Çürüklüklerinin Odun Özelliklerine Etkisi; Ardaklanma; Biyolojik ve Kimyasal Renklenmeler ve Oduna Etkileri; Küflenme ve Oduna Etkileri; Hayvansal Odun Zararlıları. Odun Koruma ve Odun Emprenye Tekniği Kavramları; Odunun Doğal Dayanımı, Odunun Permeabilitesi; Odun Koruma Maddeleri; Yanmayı Geciktirici Maddeler. Emprenye İşlemleri, Yöntemleri; Test Yöntemleri; Endüstriyel Uygulama Pratikleri; Emprenyeyi Etkileyen Etmenler; Odun Korumanın Ekonomik Önemi.

Ders Kitabı:

 • R.A. Eaton and M.C. Hale, Wood: Decay, Pests and Protection Chapman&Hall, 1993.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • R.A. Zabell and J.J. Morrell, Wood Microbiology: Decay and Its Prevention Academic Pres, 1997.
 • B. Goodell, D. D. Nicholas, T. Schultz, Wood Deterioration and Preservation: Advances in Our Changing World, American Chemical Society, 2003.
 • Ağaç Malzeme Teknolojisi, Berkel, A., İÜ Orman Fakültesi Yayın No: 1448, Kurtulmuş Matbaası, 1970, İstanbul.
 • Ağaç Malzemenin Korunması ve Emprenye Tekniği, Berkel, A, İ. Ü. Orm. Fak., İ.Ü. Yayın No: 1745, İstanbul, 1972.
 • Bozkurt, A.Y., Erdin, N., Ünligil, H., Odun Patolojisi, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 432, İstanbul, 1995.
 • Yıldız, Ü.C., Odun Zararlıları, basılmamış ders notları, KTÜ Orman Fakültesi, 2002.
 • Bokurt, Y., Göker, Y., Erdin, N., (1993), Emprenye Tekniği, İ. Ü. Orm. Fak. İ.Ü. Yayın No: 3779, İstanbul.
 • İlhan, R., (1983), Ağaç Malzeme Koruma ve Emprenye Teknikleri, KTÜ., Orm .Fak. Yayın No: 74, Trabzon.
 • MPMY, (1988), Ahşap Malzemenin Korunması, Milli Prodüktivite Merkezi, Yayın No: 338, Ankara
 • Wilkinson, J.G., Industrial Timber Preservation, Associated Business Press, London, 1979.
 • Nicholas, D.D. (editor), Wood Deterioration and Its Prevention by Preservative Treatment, Volume I: Degredation and Protection of Wood, Volume II: Prservatives and Preservative Systems, Syracuse University Press, New York, 1973.
 • Richardson, B.A., Wood Preservation, The Construction Press, Lancaster, 1978.
 • Yıldız, Ü.C., Odun Koruma, basılmamış ders notları, KTÜ Orman Fakültesi, Trabzon, 2005.

 

Malzeme ve Gereç Bilgisi (2–0) 2

Malzemenin İşlevsel Durumu, Yapısal Özellikleri, Dayanımı, İşlenmesi, Standartlara Uygunluğu, Üretimde Kullanılma İmkânları, Temin Edilebilme Kolaylığı, Ekonomik Olması; Stok Kontrol Yöntemleri; Mobilya Endüstrisinde Ağaç Malzeme Dışında Kalan Mobilya ve Dekorasyon Malzemelerinin ve Aksesuarlarının Tanıtımı; Teknik ve Uygulama Özellikleri; Bağlantı Elemanları; Demonte Mobilya Eklentileri; Plastik, Metal, Cam, Ayna, Mermer vb. Mobilya Aksesuarları; Döşeme Malzemeleri ve Teknik Özellikleri; Yardımcı Gereçler (Vida, Menteşe vb.); Zımpara Çeşitleri ve Kullanım Yerleri.

Ders Kitabı:

 • Mobilya ve Dekorasyon Gereç Bilgisi, Ali Gürtekin, Mehmet Oğuz, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No:3698, 402 s., İstanbul, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Ağaç İşleri Gereç Bilgisi, Nazım Şanıvar, İrfan Zorlu, MEB Yayınları, 472 s.,1980, İstanbul.
 • Yapı Fiziği ve Malzemesi, Murat Eriç, Literatür Yayınları, 2002, 376 s., ISBN:9758431722.
 • Materials of Construction, Turhan Y. Erdoğan, Odtü Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş., 2002, 320 s., ISBN:9757064483.
 • İlgili TSE Standartları

 

 

V. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

Mesleki Beceri (2–4) 4

Mobilya ve Dekorasyonda Kullanılan Özel Birleştirmeler; Dekorasyon Projelerinin Etüdü; Dekorasyon Elemanlarının İncelenmesi; Projede Kullanılacak Dekorasyon Malzeme Tekniklerinin Belirlenmesi; Projelere İlişkin Maliyet, İşçilik ve Zaman Analizlerinin Yapılması; Malzeme Listelerinin Hazırlanması; Seri Üretim Projelerinin (Oturma, Yemek, Çalışma Grupları ve Mutfak Mobilyaları, Doğrama, Banko, Vitrin ve Gizlemeler) Uygulanması

Ders Kitabı:

 • Dekorasyonda İnce Yapı, Işık, Z., Yıldırım, K., Zirve Ofset, 2002, ISBN:975-97378-0-9.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İç Mimari ve Dekorasyonda Konstrüksiyon, Nazım Şanıvar, İrfan Zorlu, Zafer Işık, Milli Eğitim Bakanlığı, 252 s., İstanbul, 1982.
 • Masif Mobilya Üretim Teknikleri, Ali Gürtekin/ Özcan Hekim, Değişim Yayınları, 2006, 265 s., ISBN:9756267674.
 • Ağaçişleri Konstrüksiyon Bilgisi, İrfan Zorlu, MEB Yayınları, 320 s.,1978, İstanbul.

 

Malzeme Mukavemeti (2–0) 2

Mukavemetin Tarifi; Temel Mukavemet Kavramları; Malzeme Mukavemeti ve Şekil Değiştirme; Mobilya Birimlerinin Mekanik Özellikleri ve Mukavemet Analizi (Çekme, Eğilme, Gerilme, Basınç vb.); Ahşap Konstrüksiyonlar, Mobilyalar ve Mobilya Birleşme Yerlerinde (Tutkallı Birleşme, Çivi-Vida ile Birleşme) Mukavemet Analizi; Mobilya Konstrüksiyon Tasarımında Dikkate Alınması Gereken Yüklerin Analizi

Ders Kitabı:

 • Cisimlerin Mukavemeti, Mehmet Bakioğlu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. / Teknik Dizisi, 776 s., ISBN:9789754864359.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Cisimlerin Mukavemeti (Teori ve Çözümlü Problemler), Paşa Yayla, Çağlayan Kitabevi, 375 s., ISBN:9754360421.
 • Konstrüksiyonda Mukavemet, Osman Yazıcıoğlu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 180 s., ISBN:9789754867060.
 • Mühendisler için Statik ve Mukavemet, M. H. Omurtag, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2003, 518 s., ISBN:9752951902.
 • Ağaç Malzeme Teknolojisi, Berkel, A., İÜ Orman Fakültesi Yayın No: 1448, Kurtulmuş Matbaası, 1970, İstanbul.
 • Ağaç Malzeme Bilgisi, Yalçın Örs, Hakan Keskin, Nobel Yayın DağıtımTeknik Kitapları, 2001, 183 s., ISBN:9756574011.
 • Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi, Bozkurt, Y., Göker, Y., İÜ Orman Fakültesi Yayın No: 388, 1987, İstanbul.

 

Bilgisayar Destekli Tasarım I (2–2) 3

Bilgisayar Destekli Tasarımın Tanımı, Tarihçesi, Mobilya ve İç Mimarideki Önemi; Tasarımda Kullanılan Programların Tanıtımı; Autocad Programına Giriş; Program Ana Menü Tanıtımı ve Menülerin Kullanımları; Çizim Komutları; Nesne Seçme Yöntemleri; Kenetleme Komutları ve Ayarları; Düzenleme Komutları; Katman(Layer) Oluşturma ve Katman Özellikleri; Blok Yönetimi; Ayar Komutları; Tarama İşlemleri; Ölçülendirme Komutları; Sorgulama Komutları; Yazıcı, Çıktı Ayarları ve Yazdırma İşlemi; Örnek Mobilya Tasarımlarının Analizi; Perspektif Çalışmaları; Standart Mobilya ve Dekorasyon Elamanlarının Autocad'le Çizim Uygulamaları.

Ders Kitabı:

 • Autocad 2006, Ümit Kocabıçak, Sakarya Kitabevi, 2005, 454 s., ISBN:9758644491.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Autocad 2006 İle Çizim ve Tasarım/Herkes İçin, Muammer Nalbant, Alfa Yayınları, 2005, 964 s., ISBN:9752976778.
 • AutoCAD 2006 / Bilgisayar Destekli Tasarım ve Modelleme Teknikleri, Yusuf Şahin, Seçkin Yayıncılık, 2006, 572 s., ISBN:9750202627.
 • AutoCad 2007 İle Tasarım ve Modelleme, Mahmut Gülesin, Asil Yayın Dağıtım, 2007, 1106 s., ISBN:9944135726.
 • İleri AutoCAD 2004, Ahmet Nejat Ekebaş, Seçkin Yayıncılık, 2004, 902 s., ISBN:9753477600.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2–0) 2

Türk Devrim Tarihinin Temel Kavramları; Batı Uygarlığının Yükselişi; Osmanlı İmparatorluğu’nda Dağılma Süreci; Osmanlı İmparatorluğu’nda Çözüm Arayışları; Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü; Birinci Dünya Savaşı’nın Sonu ve Anadolu’nun İşgali; Ulusal Direnişin Başlaması; Kongreler Dönemi ve Ulusal Direnişin Örgütlenmesi; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması; Kurtuluş Savaşı

Ders Kitabı:

 • Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Tuncer Baykara, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, 305 s., ISBN:9799752550987.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi, Kolektif, Pegem A Yayıncılık, 384 s., ISBN:9789758792818.
 • Atatürk (Kişiliği, İlkeleri, Düşünceleri), Ahmet Köklügiller, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, 224 s., ISBN:9789752550681.
 • Türk Devrimi ve Atatürk İlkeleri, Mustafa Barut, Der Yayınları, 463 s., ISBN:9789753533294.
 • Atatürk Modern Türkiye'nin Kurucusu, Andrew Mango, Remzi Kitabevi, 750 s., ISBN:9789751409881.
 • Nutuk (Söylev), Mustafa Kemal Atatürk, İnkılâp Kitabevi ,705 s., ISBN:9789751028051.
 • Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 1 – 3, Kolektif, Atatürk Araştırma Merkezi, 256 s., ISBN:9789751601636.

 

İstatistik (3–0) 3

İstatistiğin Tanımı ve Temel Kavramları; İstatistiğin Amacı; Verilerin Düzenlenmesi ve Kullanıma Sunulması; Merkezsel Eğilim Ölçütleri (Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama vb.); Merkezsel Dağılım Ölçüleri (Binom Dağılımı, Normal Dağılım vb.); Olasılık: (Olasılığın Tanımı ve Kavramları, Ayrık Olaylar, Olasılık Kuralları, Koşullu Olasılık, Permütasyon ve Kombinasyon vb.); Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri; Korelâsyon; Regrasyon.

Ders Kitabı:

 • Kalıpsız A., İstatistik Yöntemler, İÜ Yayın No: 2837, Orman Fakültesi Yayın No: 294, 558 s., 1981, İstanbul.

 Yardımcı Ders Kitapları:

 • Batu, F., Uygulamalı İstatistik Yöntemler, KTÜ Yayınları No: 179, Orman Fakültesi Yayın No: 22, 312 s., 1995, Trabzon.
 • Özdamar, K., Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizleri, Cilt I-II, Kaan Kitapevi, 2002, Eskişehir.
 • İstatistik, Bakır M. A., Aydın C., Nobel Yayın Dağıtım, 296 s., 2006, ISBN:9755918817.
 • İstatistik, Kollektif, Gazi Kitabevi, 624 s., 2006, ISBN:9756009837.
 • İstatistik II, Prof. Dr. Alim Işık, Beta Basım Yayım, 2006, 700 s., ISBN:9752955827.
 • İstatistik Yöntemleri, Murat Karagöz, Ekin Kitabevi Yayınları, 2006, 373 s., ISBN:9758768913.
 • Uygulamalı İstatistik – II, Alim Işık, Beta Basım Yayım, 700 s., 2006, ISBN: 9752955827.

 

 

 

VI. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

Üretim Yönetimi (4–0) 4

Üretim Planlamasının Tanımı, Önemi ve Temel Kavramları; Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması, Açık ve Kapalı Sistemler; Ürün Gruplarına Göre Ürün Tasarımı, Satın Alma, Stoklama, Maliyet ve Fiyatlama ile İlgili Çalışmalar; Talep ve Kapasite Seçimi; Alan Seçimi ve Planlaması; Makine Seçimi; İş Örneklemesi ve Standart Zamanların Hesaplanması; Hat Planlaması; Taşıma Tekniği; Fabrika İçerisinde Reorganizasyon; Konstrüksiyon Planlaması; İş Akış Şemaları; Üretim Hatları; Prototip Atölyeler; Bakım Onarım Planlaması ve Kontrolü; Üretim Planlama İçin Paket Program Örnekleri.

Ders Kitabı:

 • Üretim Sistemleri: Analiz ve Planlaması, Prof. Dr. Aykut Top, Alfa Yayınları, 2001, 267 s., ISBN:9753167393.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Üretim Planlaması, Feray Odman Çelikçapa, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 216 s., ISBN:9789753162180.
 • Üretim Organizasyonu ve Yönetimi, İ. Mete Doğruer, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 530 s., 2005, ISBN:9789752975644.
 • Üretim Yönetimi, Bülent Kobu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 602 s., Ağustos 2005, ISBN:9789752954830.
 • Production Planning Control and Integration, Daniel Siper, Robert L. Bulfin, McGraw-Hill, 1997.
 • Production and Operations Management, Heizer, J. and Render, B., 2001, Sixth Edition, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2–0) 2

Cumhuriyet Türkiye'sine Geçiş; Siyasal Alanda Devrim; Hukuk Devrimi ve Toplumsal Yaşamın Düzenlenmesi; Eğitim Devrimi; Ekonomik Alanda Devrim; Dış Politika Gelişmeleri; Devrime Karşı Muhalif Tepkiler; Çok Partili Rejime Geçiş Süreci; Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, Halkçılık, Devletçilik ve İnkılâpçılık

Ders Kitabı:

 • Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Tuncer Baykara, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, 305 s., ISBN:9799752550987.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi, Kolektif, Pegem A Yayıncılık, 384 s., ISBN:9789758792818.
 • Atatürk (Kişiliği, İlkeleri, Düşünceleri), Ahmet Köklügiller, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, 224 s., ISBN:9789752550681.
 • Türk Devrimi ve Atatürk İlkeleri, Mustafa Barut, Der Yayınları, 463 s., ISBN:9789753533294.
 • Atatürk Modern Türkiye'nin Kurucusu, Andrew Mango, Remzi Kitabevi, 750 s., ISBN:9789751409881.
 • Nutuk (Söylev), Mustafa Kemal Atatürk, İnkılâp Kitabevi ,705 s., ISBN:9789751028051.
 • Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 1 – 3, Kolektif, Atatürk Araştırma Merkezi, 256 s., ISBN:9789751601636.

 

İş Analizi ve Maliyet Hesabı (3–0) 3

İş Etüdünün Temel Kavramları ve Teknikleri; Metot Etüdü; İş Yeri Düzeni; İşçi ve Malzeme Hareketi; İş Ölçümü; İş Örneklemesi; Zaman Ölçümü; Metot Etüdü ve İş Ölçümü İle Üretim Etkinliğinin Arttırılmasına İlişkin Yaklaşımların Geliştirilmesini ve Uygulanması. Maliyet Muhasebesinin Tanımı, İlkeleri, Amaçları; Ağaçişleri Endüstri Mühendisliğinde Malliyet Yeri ve Önemi; Maliyet-Gider-Harcama Kavramları; Maliyetlerin Sınıflandırılması; Giderler; Miktar Dengesi; Maliyet Sistemleri ve Uygulamaları; Maliyetler ve İşletme Kararları; Maliyeti Esas Alan Fiyatlandırma Yöntemleri; Fire, Kusurlu Üretim, Bozuk Ürün, Artıklar ve Yan ve Ortak Ürünler

Ders Kitabı:

 • Üçüncü, K. 2005; Ergonomi ve İş Etüdü, KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Yayın No: 77, Trabzon.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Prof. Dr. Kamil Büyükmirza, 2007; 808 s., ISBN:9756009268.
 • Uygulamalı Maliyet Muhasebesi, Nobel Yayın Dağıtım, Dr. Ahmet Çalışkan, 2005; 320 s., ISBN:9755918272.
 • Maliyet Muhasebesi (İlkeler ve Uygulama), Der Yayınları, Prof. Dr. Nasuhi Bursal, Prof. Dr. Yücel Ercan, 2002; 512 s., ISBN:9753530226.
 • İş Etüdü,Açılım Kitap, Prof Dr. İ. Mete Doğruer, 2009, 216 s., ISBN:9944105095.
 • İş Etüdü, George Kanawaty, çev: Zühal Akal, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara, 2004, 414 s.
 • Mesleki Ve Teknik Eğitimde Program Geliştirme, Saim İlhan Sezgin, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 2004, 234 s.

 

Mesleki Deneyim – I (0–2) 1

Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarının kapsayan her hangi bir iş alanında 30 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir.

Ders Kitabı:

 • Books, handouts, plans, charts and other material given by the chief staff in the working place.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Reference books and papers containing information related to the work carried out.

 

 

VII. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

Endüstri Uygulaması (0–40) 20

Ağaç Malzeme İşleyen İşletmelerde Öğrencilerin Pratik Algılama Yeteneklerinin Geliştirilmesi.

 

 

VIII. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

Yöneylem Araştırması (3–0)

Yöneylem Araştırması’nın Tarihçesi, Tanımı, Önemi, Kullanılan Y.A.Paket Programları; Y.A.’Nın Araç, Teknik ve Yöntemleri, Çalışma Metodolojisi; Sistem ve Sistem Yaklaşımı; Karar, Karar Çeşitleri, Karar Üretimi, Karar Ağacı; Amaçlar Hiyerarşisi, Çok Amaçlı Kararlarda Yaklaşım, Karar Matrisi; Modelleme, Model Çeşitleri, Matematik Model ve Matematiksel Programlama; Amaçların İncelenmesi, Etkinlik Ölçüleri; Lineer Programlama, Grafiksel ve Simplex Çözüm; Tam Sayılı Lineer Programlama, Lineer Olmayan Programlama; Dinamik Programlama ve Çok Kademeli Karar Problemleri; Rekabet Ortamında Karar verme, Oyunlar Teorisi; Şebeke Analizi, Proje Planlaması, CPM, PERT; Bekleme Hattı, Kuyruk Oluşumu.

Ders Kitabı:

 • Başkent, E.Z. 2004. Yöneylem Araştırması, Modelleme ve doğal kaynak uygulamaları, KTÜ Yayınları, Trabzon, 478 p.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Rao, K.V. 1986. Management Science. McGraw Hill Book Company, 630 p.
 • Davis K.R. and McKeown, P. G. 1981. Quantitative Models for Management. Kent Publishing Company, Boston, 735 p.
 • Osman Halaç, Kantitatif Karar Verme Teknikleri (Yöneylem Araştırması), 3. Baskı, Evrim Dağıtım, İstanbul-1991.
 • W.L. Winston, Operations research Applications and Algorithms, Second Edition, Duxbury Press, California, 1991.
 • Dykstra, D.P. 1984. Mathematical Programming for Natural Resource Management, McGraw-Hill Book Company, 318 p.

 

Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) (2–2) 3

CNC Tezgâhlar, Uygulama Alanları, Yapısı, Tanıtımı, Kodlama Sistemleri; CNC Programlama Yöntemleri ve Bunların Temel Esasları; CNC Makinelerinin Ağaç Malzeme İşlemlerine Göre Programlanması; Mutlak Artışlı Programlama; M ve G Kodları; Çevresel ve Delik Tornalama; CNC Freze Tezgâhları Yapısı, Tanıtımı ve Programlaması; Tasarımdan İmalata Geçiş Safhası CAD/CAM Ortamında Tasarım ve Geometrilerin Anlatımı; Otomatik CNC Kod Türetilmesi; CAD/CAM Programında Simülasyon Modüllerinin Kullanımı.

Ders Kitabı:

 • CNC Tezgahlar, Programming Logic, Ahmet Şekercioğlu, Bilim Teknik Yayınevi, 317 s., ISBN:09755400494.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • CNC Torna ve Freze Tezgahlarının Programlanması (Fanuc), Kolektif, Asil Yayın Dağıtım, 375 s., ISBN:9789759091262.
 • Mustafa Akkurt, Bilgisayar Destekli Takım Tezgâhları (Cnc) ve Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat (Cad-Cam) Sistemleri, Birsen Yayınevi, 400 s., İstanbul, 1996.
 • CNC Tezgahlarının Programlanması, Faruk Ünsaçar, Ahmet Naci Çoklar, Atlas Yayın Dağıtım,168 s., ISBN:9789756574249.
 • MasterCam, Kadir Gök, Arif Gök, Pusula Yayıncılık, 468 s., ISBN:9789756477403.
 • Mastercam X CNC Programlama Cilt: 1, Muammer Nalbant, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 962 s., ISBN:9789752977334.
 • Mastercam X CNC Programlama Cilt: 2, Muammer Nalbant, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 948 s. ISBN:9789752977389.

 

Kalite Kontrol ve Standardizasyon (2–0) 2

Kalite Kontrol ve Standardizasyonla İlgili Temel Kavramlar; Kalite Kriterleri ve Kaliteyi Etkileyen Faktörler; Mobilyada Kalite ve Verimlilik İlişkileri; Mobilya Endüstrisinde Kalite Kontrol ve Standardizasyonun Önemi, Amaç ve Yararları; Mobilya Endüstrisinde Kalite Kontrol Aşamaları; Kontrol-Ölçme Alet, Aparat ve Cihazları; Mobilya Standartları ve Standartlara Uygunluk Esasları; Mobilya Endüstrisinde Girdi ve Mamul Kontrolleri, Muayene ve Test Teknikleri; Ürünlerde Denge ve Kalite Performansı Testleri; Güvenilirlik Kavramı.

Ders Kitabı:

 • Mobilya Endüstrisinde Kalite Kontrol ve Test Teknikleri, Güray, A., Baykan, İ., Bizim Büro Basımevi, 1993, Ankara, Türkiye.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Endüstriyel Kalite Kontrolü, Sıtkı Gözlü, İstanbul Teknik Üniversite Matbaası, 224 s., 1990, İstanbul.
 • Kalite ve Proses Kontrol, Oya Hatice Gökün, MEB Yayınevi, 855 s., 2001, Ankara.
 • Toplam Kalite Yönetimi, Tekin, M., Eğitim Kitabevi, 2004, Ankara, ISBN: 975-95135-8-7.
 • Fundementals of Quality Control and Improvement, Mitra, A., Prentice Hall, Second edition, 1998, USA.
 • Toplam Kalite Kontrol ve Teknikleri, İrfan Ertuğrul, Ekin Kitabevi Yayınları, 394 s., 2006, ISBN:9758768239.

 

Bitirme Çalışması (0–4) 2

Akademik Danışman Seçimi; Bitirme Proje Konusunun Belirlenmesi; Konu ile İlgili Araştırma, Literatür Taraması ve Bilgi Toplama; Çalışma Kapsamında Gerekli Materyal ve Yöntemin Belirlenmesi; Çalışmanın Gerçekleştirilmesi; Bulguların Değerlendirilmesi ve İrdelenmesi; Sonuçlar ve Öneriler; Çalışmanın Tez Sistematiğine Uygun Olarak Hazırlanıp Teslim Edilmesi ve Sunumu.

Ders Kitabı:

 • Tez Yazma Sanatı, Michel Beaud, Söylem Yayınları, 154 s., 2001, ISBN:9758530070.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Tez Hazırlama El Kitabı, Arthur H. Cole / Karl W. Bigelow, İnkılap Kitabevi, 80 s., 1997, ISBN:9751006686.
 • Araştırma Teknikleri Bilimsel Araştırma ve Etkili Yazma Kılavuzu, Tahsin Gülhan, Risale Yayınları, 174 s., İstanbul, 2003, ISBN 9759417952.
 • Bilimsel Araştırmanın Mantığı, Karl R. Popper, çev: İbrahim Turan-İlknur Aka, Yapı Kredi Yayınları, 621 s., İstanbul, 1998, ISBN 9753634390.

 

Mesleki Deneyim – II (0–2) 1

Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarının kapsayan her hangi bir iş alanında 30 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir.

Ders Kitabı:

 • Books, handouts, plans, charts and other material given by the chief staff in the working place.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Reference books and papers containing information related to the work carried out.

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

II. YIL, 1.GRUP

 

Döşemeli Mobilye Üretim Teknikleri (3–0) 3

Döşemenin Tanımı ve Önemi; Döşeme Gereçleri; Döşeme Yapımında Kullanılan Alet, Aparat ve Makineler; Döşeme Türleri (Aplet, Burleli, Kauçuklu, Pikeli, Yaylı Pikeli Döşemeler) ve Yapım Teknikleri; Döşemeli Mobilyalarda Model, Kalıp ve Şablon Çıkartma; İskelet Türleri ve Konstrüksiyonların Belirlenmesi; Süngerleme (Beyazlama) ve Yüzey Kaplaması Dikiş Teknikleri; Kesikli Üretim Sisteminde Döşemeli Mobilya Yapım Teknikleri; Sürekli Üretim Sisteminde Döşemeli Mobilya Yapım Teknikleri; Döşemeli Mobilyada Aksesuar Belirleme; Montaj ve Ambalajlama; Döşemecilikte Maliyet Analizi.

Ders Kitabı:

 • Modern Döşemecilik ve Ev Dekorasyonu, Rifat N. İlter, Baylan Matbaacılık, 315 s., ANKARA, 1974.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Complete Step-by-step Upholstery, David Sowle, Ruth Dye, 160 p., New Holland Publishers Ltd., (1 April 2005), English, 978-1843307976.
 • Mobilya ve Dekorasyon Gereç Bilgisi, Ali Gürtekin, Mehmet Oğuz, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No:3698, 402 s., İstanbul, 2002.
 • Mobilya Döşemeciliği, Reşat Nuri İLTER, M.E.B., 1990, İstanbul.

 

Odun Anatomisi (3–0) 3

Ağaçların Odunlarının Sistematik Olarak Sınıflandırılması; Odunun Oluşumu; İç Morfolojik ve Dış Morfolojik Özellikleri, Gymnospermae ve Angiospermae Odunlarının Elemanları ve Bu Elemanların Özellikleri ve Bazı Anormallikleri; Odun Kusurları Oluşumları ve Anormal Kalınlaşmalar; Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen veya Egzotik Olarak Yetiştirilebilen ve Endüstride Kullanılan Orman Ağaçlarının Odunlarının Makroskopik ve Mikroskopik Olarak İncelenmesi ve Tanınması.

Ders Kitabı:

 • Merev, N., 2003; Odun Anatomisi ve Tanıtımı, KTÜ Basımevi, Genel Yayın No: 210, Fakülte Yayın No: 32, TRABZON.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Aytuğ, B., Gerçek Z., 2006; Orman Ağaçlarının Hayatı, KTÜ Basımevi, Genel Yayın No: 222, Fakülte Yayın No: 38, TRABZON.

 

Endüstriyel Odunlar (3–0) 3

Ağaç Malzemenin Karakteristik Özellikleri; Ağaç Malzeme Özelliklerindeki Değişimler; Renk, Lif Yönü, Lif Kıvrıklığı, Girift Liflilik, Tekstür, Parlaklık, Koku, Tat, Ağırlık ve Sertlik Özellikleri; Endüstriyel Açıdan Önemli Yerli ve Yabancı Ağaç Türlerinin Yayılışları, Teknolojik Özellikleri, Dayanıklılığı, İşlenebilme Özellikleri, Kurutma Özellikleri, Kullanım Yerleri; İşlem Görmüş ve Görmemiş Odun Malzemelerin Görünüşü.

Ders Kitabı:

 • Ay, N. 1998; Odun Fiziği Ders Notları (Basılmamış), KTÜ, Orman Fakültesi, Trabzon.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Berkel, A. 1970; Ağaç Malzeme Teknolojisi, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, No: 1448/147, İstanbul.
 • Bozkurt, Y. ve Erdin, N. 1989; Ticarette Önemli Yabancı Ağaçlar, İÜ Orman Fakültesi Yayın No: 3572, İstanbul.
 • Bozkurt, Y. ve Erdin, N. 1997; Ağaç Teknolojisi, İÜ Basımevi, Üniversite Yayın No: 3998, Fakülte Yayın No: 445, İstanbul.

 

Ahşap Yüzey Süslemeciliği (3–0) 3

Mobilya Yüzey Süslemeciliğinin Genel Anlatımı; Ağaç Oymacılığının Tanım ve Tarihçesi; Oyma Kalemlerinin Tanıtımı ve Bilenmesi; Oyma Çeşitleri (Kesme, Doğal, Plastik Oyma, Şekil, Makine, Yüzey Oymacılığı); Oymacılıkta Bezeme Şekilleri; Ağaç Oyma Çeşitlerinin Uygulandığı Yerler; Oyma Yapım Teknikleri; Oymacılıkta Süsleme Şekilleri; Oyma Çizim Teknikleri; Oyma Motif Çizimleri; Oyma İşlerinde Markalama; Kakma, Marketri, Ağaç Flatonun Tanımı ve Tarihçesi; Kakmalı İşlerin Hazırlanma Usulleri ve Uygulama Alanları; Kakmacılıkta Kullanılan Aletler; Kakma Çeşitleri (Sedef Kakmacılığı vb.); Flato.

Ders Kitabı:

 • Ahşap Süsleme Teknikleri, Teknik ve Projeler, Mehmet Asarcıklı, Hakan Keskin, Gazi Yayınevi, 2002, Ankara, 285 s., ISBN:975-8640-13-5.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Kakma ve Süsleme Motifleri, Tuncer Başacer, Rahmi Aras, Abdullah Sönmez, Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Matbaası, 242 s.,1982, Ankara.
 • Mobilya Stilleri, Aras., Rahmi, G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara 2001.
 • “Mobilya ve Dekorasyonda Süsleme Ders Notu”, GÜRTEKİN, A., Yayımlanmamış ders notu, Dumlupınar Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü, Kütahya, 2000.

 

Klasik Mobilya Üretim Teknikleri (3–0) 3

Klasik Mobilyaların Yeri ve Önemi; Klasik Mobilyalarda Malzeme Seçimi; Klasik Mobilya Üretiminde Kullanılan Alet ve Makinelerin Tanıtımı; Klasik Mobilya Üretiminde Kullanılan Teknikler, Konstrüksiyon Biçimleri ve Uygulamaları; Eğmeçli Parçaların Şablonlarının ve Kalıplarının Çıkarılması; Klasik Mobilya Ayak Yapımı; Klasik Mobilya Projesi (Oyma, Marketri, Kakma, Sedef vb.) Uygulaması; Perdah ve Diğer Bitirme İşlemeleri; Güvenli Çalışma Prensipleri.

Ders Kitabı:

 • The Technique of Furniture Making, Ernest Joyce, Alan Peters, 520 p., Batsford Ltd; 4th New edition of Revised (20 Mar 2003), English, 978-0713488142.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Mobilya Stilleri, Aras., Rahmi, G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara 2001.
 • Mobilya Sanat Tarihi, Kemal Dinçel, Zafer Işık, MEB Yayınları, 194 s., 1982, İstanbul.
 • Kakma ve Süsleme Motifleri, Tuncer Başacer, Rahmi Aras, Abdullah Sönmez, Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Matbaası, 242 s.,1982, Ankara.
 • Mobilya ve Dekorasyon Gereç Bilgisi, Ali Gürtekin, Mehmet Oğuz, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No:3698, 402 s., İstanbul, 2002.
 • Masif Mobilya Üretim Teknikleri, Ali Gürtekin/ Özcan Hekim, Değişim Yayınları, 2006, 265 s., ISBN:9756267674.

 

Kurutma ve Buharlama Tekniği (3–0) 3

Kereste Kurutmanın Teorisi; Kurutma Süresini Etkileyen Faktörler; Kurutma Kusurları, Ölçülmesi ve Önemleri; Kurutma Fırınları ve Kurutma Düzenleri; Kurutma – Buharlama Yöntemleri; Fırında Kurutma Esasları ve Kurutma Programları; Özel Kurutma Metotları; Buharlama Metotları ve Buharlama Tesisleri; Doğal Kurutma Tekniği. Doğal Kurutmayı Hızlandırıcı Teknikler; Kurutma – Buharlamada Kerestenin İstiflenmesi, İstif Araç ve Gereçleri; Kurutulup Buharlanmış Kerestelerin Depolanması ve Korunması;

Ders Kitabı:

 • Kereste Kurutma ve Buharlama, Kantay R., Ormancılık Eğitim ve Kültür Vakfı Yayın No: 6, İstanbul, 1993.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Kurutma ve Buharlama Tekniği, ÖrsY., KTÜ Orman Fakültesi Ders Teksirleri Serisi No: 15, Trabzon, 1986.
 • Kerestenin Doğal ve Hızlandırılmış Doğal Kurutulması Tekniği, Berkel A., İ.Ü. Yayınları No: 2488/266, İstanbul, 1978.
 • Ağaç Malzeme Bilgisi, Yalçın Örs, Hakan Keskin, Nobel Yayın DağıtımTeknik Kitapları, 2001, 183 s., ISBN:9756574011.

 

 

II. YIL, 2.GRUP

 

Üst Yüzey İşlem Teknikleri II (3–0) 3

Koruyucu Katmanın Tanımı ve Önemi; Koruyucu Katman Yapan Üst Yüzey Malzemeleri; Yağlı Koruyucu Katman Yapan Malzemelerin Hazırlanması ve Uygulanma Özellikleri; Selülozik Sistem; Sentetik Sistem; Asit Kürlenmeli Poliester Sistem; Poliüretan Sistem; Su Bazlı Verniklerin Teknik ve Uygulama Özellikleri; Vernik Sürme Sistemleri; Çözücüler; Su İticiler; Yağlar; Yarı Geçirgen ve Geçirgen Maddeler; Yangın Önleyici Katkı Maddeleri; Özel Yüzey İşlem Maddeleri; Koruma ve Tamir Amaçlı Yüzey İşlem Maddeleri.

Ders Kitabı:

 • Ağaç İşlerinde Üstyüzey İşlemleri, Nazım Şanıvar, MEB Yayınları, 1978, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Ağaçişlerinde Üstyüzey İşlemleri II, Koruyucu Katman ve Boya/Vernik Sistemleri, Sönmez, A., Budakçı, M., 2004, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Sevgi Ofset, Ankara.
 • Ağaçişlerinde Üstyüzey İşlemleri (I), Hazırlık ve Renklendirme, Sönmez, A., Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 2005, İzgi Matbaası, Ankara, ISBN:975-972281-0-9 (TK).
 • Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri Ders Notları (yayınlanmamış), Malkoçoğlu, A., KTÜ Orman Fakültesi, 2001, Trabzon.
 • The New Wood Finishing Book Completely Updated and Revised, Michael Dresdner, The Taunton Pres, 1999.
 • Finishes and Finishing Techniques, Fine Woodworking, 208 p., Taunton Press Inc (1 Jun 2008), English, 978-1561582983.

 

Odun Kimyası (3–0) 3

Odunun Kimyasal Bileşenleri ve Biyosentezi; Odunun Hücre Çeperinin Yapısı; Selüloz, Hemiselüloz ve Ligninin Fiziksel ve Kimyasal Yapısı; Selülozun Türevlerinin Hazırlanmasında Selülozun Reaksiyonları; Kağıt Hamuru ve Selüloz Üretiminde Odun Bileşenlerinin Reaksiyonları; Odun Ekstraktiflerinin Yapısı ve Analiz Yöntemleri.

Ders Kitabı:

 • Hafızoğlu, H. ve Deniz, İ. 2007: Odun Kimyası Ders Notları, KTÜ, Orman Fakültesi, Trabzon.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Fengel, D. and Wegener, D. 1989: Wood-Chemistry, Ultrastructure, Reactions, Walter de Gruyter, Berlin, New York.
 • Hon, D.N.-S. and Shiraish, N. 2000: Wood and Cellülosic Chemistry, Marcell Dekker, New York.
 • Uyar, T. 1989: Organik Kimya, Çeviri Eser, Palme Yayıncılık, Ankara.
 • Hart, H., Hart, D. and Craine, L.E. 1995: Organic Chemistry, Houghton Mifflin Company, Boston, Toronto.

 

Bilgisayar II (3–0) 3

Temel İnternet Kavramları; Bilgisayar Ağları; İnternet Servisleri; Web Gezginleri; Web Arama Motorları; EPosta; Web Sayfaları ve Web Sayfa Tasarımı Programları, Web Sayfası Tasarımı Uygulamaları; Programlama Dilleri, Algoritma ve Programlamaya Giriş.

Ders Kitabı:

 • Temel Bilgi Teknolojileri, Değişim Yayınları, 2006, 319 s., ISBN:9756267712.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Temel Bilgi Teknolojileri, Ömer Akgöbek, Beta Basım Yayım, 608 s., 2004, ISBN:9752954057.
 • Temel Bilgisayar Eğitimi Windows XP * Office XP, Pusula Yayıncılık ve İletişişim, 372 s., 2003, ISBN:9756477156.
 • Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı, Hüseyin Çakır, M. Ali Göksel, Nobel Yayın Dağıtım, 418 s., ISBN:9789755912127.
 • Windows Xp ve Office Xp ile Temel Bilgisayar Eğitimi, Nuray Tekin, Nazife Baykal, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, 1017 s., ISBN:9789757064510.
 • Temel Bilgisayar, Pina Yayıncılık, 656 s., ISBN:9789944437004.

 

Özel Levha Üretim Teknolojisi (3–0) 3

Dik yongalı levha üretimi, Kalıp pres Ürünleri (Werzalit), OSB levha üretimi, Etiket levha üretimi, Şerit levha üretimi, Çimentolu levha üretimi, Tetrapak levha üretimi, Odun Plastik levha üretimi, Üretilen levhaların fiziksel ve mekanik özellikleri, Özel levhalarda kalite kontrolu ve değerlendirme

Ders Kitabı:

 • Kalaycıoğlu,H., 2009. Özel levha Endüstrisi Ders Notları, Basılmamış.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Deppe, H. J., Ernst, K., 1977. Taschenbuch der Spanplatten Technic, 2. Uberarbeitete und Erweiterte Auflage, DRW-Werlag Leinfelden.
 • Kollmann, F., 1966. Holzspanwerkstoffe, holzpanplatten und holzspan-formlinge rohstoffe, herstellung, plankosten qualitatskotrolle USW. Berlin, Heidelberg, NewYork.
 • Moslemi A. A., 1978. Particle board: Materials, Hardcover, Southern Illinois Univ Pr ISBN:0809306557

 

Mobilya Tarihi (3–0) 3

Sanat Tarihi ve Temel Kavramlar; Sanatı Etkileyen Faktörler; Eski Uygarlıklar ve Bu Dönemlerde Yapılan Mobilya Stilleri; Mobilya Stillerinin Çağlara Göre Uğradığı Değişiklikler; Mobilya Stillerinde Yüzyılların Önemli Sanat Akımları; Yeni Akımlar; XX.Yüzyıl Sanat Anlayışı (Modern Mobilya); Mimari Dekorasyonda Emperyonizmden Bu Yana Sanat Akımları; Türk Mobilyaları, Türk Ahşap Eserleri, Şekil ve Anlam Bakımından Türk Süslemelerinin Özellikleri; Günümüzde Mobilya Sitillerinin Biçim, Estetik, Ekonomik, Teknolojik ve Kullanılan Malzemeler Açısından Değerlendirilmesi

Ders Kitabı:

 • Mobilya Stilleri, Aras., Rahmi, G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara, 2001.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Mobilya Sanat Tarihi, Kemal Dinçel, Zafer Işık, MEB Yayınları, 194 s., 1982, İstanbul.
 • Türk Sanatı, Oktay Aslanapa, Remzi Kitabevi, 454 s., ISBN:9789751401120.
 • Dünya Sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 704 s., ISBN:975140360X.

 

Modern Mobilya Üretim Teknikleri (3–0) 3

Modern Mobilya Üretiminde Kullanılan Teknikler; Konstrüksiyon Biçimleri ve Uygulamaları; Modern Mobilya Projelerinin Üretimi; Üretimde Yardımcı Makine Eklentilerinin Tespiti ve Bunların Uygulamaya Hazırlanması; Mobilyada Fonksiyonellik; Modüler Sistemler ve Modern Mobilyalarda Kullanılan Malzemeler; Modüler Mutfak Sistemleri; Laminat Tablalar ve Kapaklar; Modern Mobilyalarda Üst Yüzey İşlemleri; Montaj Sistemleri; Mobilya ve Dekorasyonda Kullanılan Bağlantı Gereçleri ve Elemanları; Tek ve Grup Modern Mobilya Projelerinin Çizimi ve Yapımı.

Ders Kitabı:

 • Mobilya ve Dekorasyon Gereç Bilgisi, Ali Gürtekin, Mehmet Oğuz, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No:3698, 402 s., İstanbul, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Mobilya Meslek Resmi, Şenel, A., KOSGEB Yayınları, 1993, ANKARA.
 • İç Mimari ve Dekorasyonda Konstrüksiyon, Nazım Şanıvar, İrfan Zorlu, Zafer Işık, Milli Eğitim Bakanlığı, 252 s., İstanbul, 1982.
 • Masif Mobilya Üretim Teknikleri, Ali Gürtekin/ Özcan Hekim, Değişim Yayınları, 2006, 265 s., ISBN:9756267674.
 • The Technique of Furniture Making, Ernest Joyce, Alan Peters, 520 p., Batsford Ltd; 4th New edition of Revised (20 Mar 2003), English, 978-0713488142.
 • Çeşitli mobilya katalogları.

 

Kereste Endüstrisi (3–0) 3

Kereste Endüstrisinin Teknik Gelişimi; Hammadde Standartları; Kereste Çeşitleri ve Ölçümü; Üretim Artıkları ve Standartları; Biçme Yöntemleri; Verimlilik ve Etkilendiği Faktörler; Kalite Verimi; Kabuk Soyma; Değişik Tekniklerle Biçme; Kereste Endüstrisinde Kullanılan Biçme Makineleri; Transportörler; Vinçler; Kerestede Ölçme Hataları ve Giderilmesi, Katrak ve Şerit Testere Kullanılan Fabrikalarda İş Akışı; Alet ve Makinelerin Bakım ve Onarımı;

Ders Kitabı:

 • Çolakoğlu, G., Kereste Endüstri Ders Notları (Basılmamış)

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Fronius.K., 1989. Arbeiten und Anlagen im Sagewerk, Band 1. band 2, DRW. Verlag. Berlin.

 

 

III. YIL, 3.GRUP

 

İç Mekân Tasarımı (3–0) 3

Dekorasyon Yapılacak Mekânın Rövelesinin Çıkarılmasında Dikkat Edilecek Hususlar; 1/50 Konut Projelerinin Yerleştirilmesi; Tüm Cephe Görünüşlerinin (Antre, Mutfak, Yatak Odası, Çocuk Odası, Çalışma Odası, Salon, Yemek Odası vb.) Çıkarılması, Kesit ve Detay Çizimleri; Gerekli Özel ve Teknik Şartnamelerin Düzenlenmesi; Örnek Projelerin İncelenmesi; Mekânların Serbest Elle Perspektifi Görünüşlerinin Çıkarılması; Projede Bulunan Mobilyaların Yaklaşık Maliyetlerinin Hesaplanması.

Ders Kitabı:

 • Neufert- Beta - Yapı Tasarımı, Ernst Neufert, Beta Yayın Dağıtım A.Ş., ISBN:9754869359, Ekim 2000.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İç Mekan Tasarımı, Francis D.K. Ching, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 318 s., 2004, ISBN:9789758599370.
 • Dekorasyonda İnce Yapı, Işık, Z., Yıldırım, K., Zirve Ofset, 2002, ISBN:975-97378-0-9.
 • Mobilya ve Dekorasyon Gereç Bilgisi, Ali Gürtekin, Mehmet Oğuz, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No:3698, 402 s., İstanbul, 2002.
 • İç Mimari ve Dekorasyonda Konstrüksiyon, Nazım Şanıvar, İrfan Zorlu, Zafer Işık, Milli Eğitim Bakanlığı, 252 s., İstanbul, 1982.
 • A History of Interior Design, John Pile, 464 p., 2004, 978-0471464341.
 • Mimarlık Biçim, Mekan Düzen, Francis D.K. Ching, Y.E.M YAYINEVİ, 2002, 400 s., ISBN:9758599208.
 • Konutlar 2, Tasarım Yayın Grubu, Kolektif, 160 s., ISBN:9789758051519.
 • Konutlar 1 Villalar / Toplukonut ve Siteler / Yenileme Çalışmaları Yapı'dan Seçmeler, Cengiz Bektaş, Turgut Cansever, Doğan Hasol, vd., Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 146 s., ISBN:9789757438298.
 • Dining Rooms & Kitchens, Kolektif, Tasarım Yayın Grubu, 128 s., ISBN:9789758051410.
 • Home! Best Of Living Design , Kolektif, Tasarım Yayın Grubu, 400 s., ISBN:9783938780541.
 • Kids Rooms, Kolektif, Tasarım Yayın Grubu, 208 s., ISBN:9781580111782.
 • Design Ideas For Kitchens, Kolektif, Tasarım Yayın Grubu, 224 s., ISBN:9781580112185.
 • Baby & Children Rooms, Kolektif, Tasarım Yayın Grubu, 128 s., 2002, ISBN:9789758051335.
 • Modern & Classic Bedrooms, Kolektif, Tasarım Yayın Grubu,128 s., 2002, ISBN:9789758051403.
 • Mimari Tasarıma Yaklaşım, Enis Faik Arcan, Fikret Evci, Tasarım Yayın Grubu, 1999, İstanbul.
 • Mimarlıkta Teknik Resim, Orhan Şahinler, Fehmi Kızıl, Yapı Endüstri Merkezi Yayıncılık, 2003.

 

Bileme ve Bakim Teknikleri (3–0) 3

Ağaç İşleme Makineleri Kesicilerinin Diş Geometrileri Hakkında Genel Bilgiler; Diş Profilleri; Diş ve Makine Bakım Onarımı; Testere Dişlerinin Hazırlanması; Testere Çeliğinin Özellikleri; Testere Dişlerinin Ezilmesi ve Egalize Edilmesi; İç Gerilim Verme; Düzleme; Doğrultma; Kaynak; Stellitleme; Bileme; Bileme Taşları ve Seçimi; Bileme Taşı Profilleri; Bileme Atölyesi ve Düzenlenmesi.

Ders Kitabı:

 • ÖZŞAHİN, Ş., Bileme-Bakım Ders Notları(yayınlammamış), Trabzon.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Ağaçişlerin de Kesme Teorisi ve Mobilya Endüstirisi Makineleri, İlhan, R., Burdurlu, E., Baykan, İ., Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1990.
 • “Ağaçişleri Takım ve Makine Bilgisi”, Afyonlu, S., A., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No: 2939, İstanbul 1997.
 • Wood Machine Guide, Terry Bloor, David Wright, 80 p., Nelson Thornes; III edition, (1 Aug 2006), English, 978-0748793853.
 • Workshop Machines, Fine Woodworking, 160 p., Taunton Press Inc; New title edition (1 Sep 2005), 978-1561587650.

 

Dış Mekân Mobilyaları (3–0) 3

Kamelya, Bank, Bahçe Sandalyeleri, Ahşap Salıncak, Ahşap Şezlong, Ahşap Bahçe Köprüsü, Ahşap Hamak, Ahşap Bahçe Çiti, Ahşap Bahçe Kapısı vb. Mobilyalar; Dış Mekânlarda Kullanılacak Ağaç Malzeme Türleri; Dış ve Fiziksel Etkilere Dayanıklı Yaş Grupları Esasa Alınarak Mobilya Elemanlarının Belirlenmesi ve Tasarlanması.

Ders Kitabı:

 • Kalınkara, V. (2006); Tasarım ve Dekorasyon, Gazi Yayınevi, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Ağaç Malzeme Bilgisi, Yalçın Örs, Hakan Keskin, Nobel Yayın DağıtımTeknik Kitapları, 2001, 183 s., ISBN:9756574011.
 • Ağaç İşleri Teknik Resmi, Dinçel, K., Işık, Z., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Ağaç İşleri Teknik Resmi, Musa Atar - Hakan Keskin, ,208 s., 2003, ISBN:975 8640 64 X.
 • Mobilya Meslek Resmi, Şenel, A., KOSGEB Yayınları, 1993, ANKARA.
 • Bozkurt, Y. ve Erdin, N. 1989; Ticarette Önemli Yabancı Ağaçlar, İÜ Orman Fakültesi Yayın No 3572, İstanbul.

 

Perspektif I (3–0) 3

Perspektifin Tanımı, Önemi ve Çeşitleri; Paralel Perspektif; Eğik Perspektif; Aksonometrik Perspektif; Kavaliyer, İzometrik ve Dimetrik Perspektif Yöntemleri ile Mobilya Çizimleri; Işık-Renk-Gölge Bilgisi ve Boyama Teknikleri; Doku, Şematik Resimler ve Çıkartmalar; Teknik Resim ve Perspektif İlişkileri; Tek ve İki Noktalı Perspektif; Işınlar, Uzanım, Böley, Çam Yöntemiyle Mobilya Çizimleri.

Ders Kitabı:

 • Ağaç İşleri Teknik Resmi, Dinçel, K., Işık, Z., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1996.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Ağaç İşleri Teknik Resmi, Musa Atar - Hakan Keskin, ,208 s., 2003, ISBN: 975 8640 64 X.
 • Mimari Perspektif ve Gölge, Harbi Hotan, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 188 s., ISBN:9789757438175.
 • Perspektif, Zafer Işık, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası, Ankara, 1995.
 • Perspective Drawing Handbook, Joseph D’Amelio, Dover Publications, New York, 2004.
 • Perspective, William F., Powel, Walter Foster Publushing, Hong Kong, 1989.
 • Perspektif Resim Tekniği, Sadettin Çağlarca, İnkılap Kitabevi, 128 s., ISBN:9751003229.

 

Mobilya Test Teknikleri (3–0) 3

Mobilya Endüstrisinde Kalite Kontrol ve Standardizasyonun Amaçları, İşlevleri ve Yararları; Kalite Kontrol Aşamaları; Ağaç Malzemeler ve Çeşitli Kimyasalların Kontrolleri; Ağaç Malzemelerin Rutubet Kontrolleri; İşleme Toleranslarının Kontrolü; Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Kontrol Aletleri ve Uygulamaları; Mobilya Üretiminde Toleranslar ve Belirlenmesi; Montajda ve Yüzey İşlemlerinde Kalite Kontrol ve Uygulamaları; Mobilya Ürünlerinin İşlevsel, Dayanım ve Görünüm Özellikleriyle İlgili Kontroller; Mobilya Kalite Kontrolünde Uygulanan Test Standartları ve Uygulamaları

Ders Kitabı:

 • Güray, A., Baykan, İ. (1993); Mobilya Endüstrisinde Kalite Kontrol ve Test Teknikleri, H.Ü. Yayını, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Malkoçoğlu A., Mobilya Tasarım İlkeleri, KTÜ, 33 s., Trabzon, 2000.
 • William P. Spence, L. Duane Griffiths, Furniture and Cabinet Construction. Prentice Hall, New Jersey, 1989, 638 p.
 • Byron W., Maguire, European Cabinet and Furniture Making, Prentice Hall, 1990, 273 p

 

Ağaç Malzem İşleme Teknikleri (3–0) 3

Ağaç malzeme işlemenin tanımı ve amaçları, Ağaç malzemenin işlenme özellikleri, Kesiş teorisi ve kesiş işleminin esasları, Kesme yöntemleri ve kesiş çeşitleri, Kesişin oluşumu ve kesici geometrisi, Odunun işlenmesinde yonga tipleri, İşleme geometrisi, İşlemeyi etkileyen önemli bazı faktörler, Ağaç malzemelerin işlenmesinde kesici yapıları, çeşitleri ve dayanımları, Ağaç malzemelerin işlenmesinde kuvvet gereksinimi, Ağaç malzemelerin işlenmesinde yüzey kalitesini belirleme ölçütleri, Ağaç malzemelerin işlenmesinde çeşitli makine, diyagramları, İşleme kalitesini etkileyen kesici, alet veya makina ve ağaç malzeme ile ilgili faktörler, Odunun işlenmesinde kusurlar ve önlenmesi.

Ders Kitabı:

 • Malkoçoğlu A., Ağaç Malzeme İşleme Teknikleri KTÜ., 48 s., 2008.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Anonymous, The Leitz-Lexiticon, Edition 4, D-73447 Oberkochen/Germany,2007, 848 p.
 • Derek Williams, Roman Morris, Machining and Related Mechanical Properties of 15 B.C. Wood Species, Forintek Canada Corp.,1998, 31p.
 • Torsten Lihra, Stefan Ganev, Machining Properties of Eastern Species and Composite Panels, Canada’s Wood Poducts Research Institute, 1999, 62 p.
 • Rıfat İlhan, Erol Burdurlu ve İbrahim Baykan, Ağaçişlerinde Kesme Teorisi ve Mobilya Endüstrisi Makinaları, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1990, 418 p.
 • E. M. Davis, Machining and Related Characteristics of United States Hardwoods, U.S. Department of Agriculture-Forest Service, Washington, 1962, 68 p.
 • Kollman F., Wilfred AC., Principles of Wood Science and Technology I, Solid Wood, Heidelberk, New York, Springer-Verlag, Berlin, 1968.
 • Peter Koch, Wood Machining Processes, New York, The Ronald Pres Company, 1964, 530 p.
 • Peter Koch, Utilization of The Southern Pines, Agriculture Handbook No. 420, Washington, D.C. 20402, 1972, 1663 p.

 

Mobilya Üretiminde Kalıp Tekniği (3–0) 3

Kalıbın Tanımı ve Önemi; Kalıp Yapımında Temel Prensipler; Kalıp Hazırlama ve Çalışma Teknikleri; Ağaç İşleri Endüstrisi Makinelerinde Kullanılan Temel Kalıplar; Üretimde Kullanılan Yardımcı Kalıplar. Daire Testere Makinesinde Kullanılan Kalıplar; Şerit Testere Makinesinde Kullanılan Kalıplar; Yatay Freze Makinesinde Kullanılan Kalıplar; Dikey Freze Makinesinde Kullanılan Kalıplar; Planya ve Kalınlık Makinelerinde Kullanılan Kalıplar; Dikey Delik Makinesinde Kullanılan Kalıplar; Zımpara Makinesinde Kullanılan Kalıplar.

Ders Kitabı:

 • Ağaçişleri Endüstirisinde Makine Kalıpları, Afyonlu, S., A., E.T.Y.Ö.O. Matbaası, Ankara,1972.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • “Ağaçişleri Takım ve Makine Bilgisi”, Afyonlu, S., A., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No: 2939, İstanbul 1997.
 • Wood Machine Guide, Terry Bloor, David Wright, 80 p., Nelson Thornes; III edition, (1 Aug 2006), English, 978-0748793853.
 • Workshop Machines, Fine Woodworking, 160 p., Taunton Press Inc; New title edition (1 Sep 2005), 978-1561587650.

 

 

 

III. YIL, 4.GRUP

 

İşyeri Tasarımı (3–0) 3

İşyeri Alanlarına Göre İşyeri Kuruluşunu Etkileyen Fiziksel, Fonksiyonel, Psikolojik, Toplumsal, Yapımsal ve Ekonomik Gereklerin İncelenmesi; Ticari Mekân İmajı ve Fiziksel Çevre Faktörlerinin İrdelenmesi; Yerleşim Planları ile İlgili Temel Prensiplerin Belirlenmesi; Araştırılan İş Yerlerinin Bireysel ve Grup Olarak Raporlarının Hazırlanması; Tasarımı Düşünülen İşyerlerinin Yerleşim Planları ve Cephe Görünüşlerinin Çizilmesi, Dekorasyon Elemanlarının Yerleştirilmesi, Kesit, Detay ve Perspektiflerinin Çizilmesi; Çizimlere Çini Mürekkebi ve Boyama Teknikleri ile Desen, Doku ve Gölgelendirme Yapılması; Teknik Şartnamelerinin Hazırlanması

Ders Kitabı:

 • Fuar Stand Tasarımı, Y.E.M Yayınevi, Kollektif, 203 s., 2006, ISBN:9758599801.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Best of Office Design, Kolektif, Tasarım Yayın Grubu, 400 s., 2008, ISBN:9783938780558.
 • Neufert- Beta - Yapı Tasarımı, Ernst Neufert, Beta Yayın Dağıtım A.Ş., ISBN:9754869359, Ekim 2000.
 • A History of Interior Design, John Pile, 464 p., 2004, 978-0471464341.
 • İç Mekan Tasarımı, Francis D.K. Ching, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 318 s., 2004, ISBN:9789758599370.
 • Dekorasyonda İnce Yapı, Işık, Z., Yıldırım, K., Zirve Ofset, 2002, ISBN:975-97378-0-9.
 • İç Mimari ve Dekorasyonda Konstrüksiyon, Nazım Şanıvar, İrfan Zorlu, Zafer Işık, Milli Eğitim Bakanlığı, 252 s., İstanbul, 1982.
 • Mimari Tasarıma Yaklaşım, Enis Faik Arcan, Fikret Evci, Tasarım Yayın Grubu, 1999, İstanbul.
 • Mimarlık Biçim, Mekan Düzen, Francis D.K. Ching, Y.E.M Yayınevi, 2002, 400 s., ISBN:9758599208.

 

Tutkallar ve Tutkallama Tekniği (3–0) 3

Ahşap Tutkalları, Tanım ve Kavramlar; Yapıştırma Teorisi; Ahşap Malzemede Yapışma Özellikleri; Ahşap Endüstrisinde Kullanılan Tutkallar (Sınıflandırılması, Özellikleri, Kullanım Yerleri); Tutkal Tabakasının Oluşumunu ve Yapışmayı Etkileyen Faktörler; Pres ve Tutkallama Makinesi Türleri; Ahşap Malzemede Yapıştırma Testleri; Yapıştırma Kusurları ve Önlemler.

Ders Kitabı:

 • Advanced Wood Adhesives Technology, A. Pizzi, 304 p., CRC Press; 1 edition (10 Aug 1994), English, 978-0824792664.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Tutkallar ve Tutkallama Teknikleri, Şenel, A., Türkiye Halk Bankası Yayınları, 1988, ANKARA.
 • Adhesive Bonding of Wood, Technical Bulletin No:1512, U.S. Department of Agriculture, August, 1975.
 • Genel tutkallama kitapları, firma katalogları ve yapıştırma standartları.
 • Özen, R., Ağaç malzeme yapıştırıcı maddeleri, Orm. Fak. KTÜ, Trabzon.

 

Dekorasyon Teknolojisi (3–0) 3

Dekorasyonun Tanımı; Tasarımda Kullanılan Standart ve Semboller; Bina Yapımında Kullanılan Malzemenin Ölçüleri; Tesisatlar: Su, Hava, Gaz ve Elektrik vb.; Çevre Etmenleri: Su, Nem, Isı, Ses, Işık ve Yalıtım; Kapı, Pencere, Merdiven, Lambri, Asma Tavan, Gömme Radyatör ve Korniş Gizlemesi Yapım Teknikleri, Standart Ölçüleri ve Montajda Karşılaşılan Güçlükler; Duvar, Tavan ve Döşeme Kaplamaları ve Uygulamaları; Pencereler, Kapılar, Bölmeler, Duvar Dolapları, Ticari Vitrinler, Ahşap ve Çelik Merdivenler, Şömineler ve Uygulamaları.

Ders Kitabı:

 • Dekorasyonda İnce Yapı, Işık, Z., Yıldırım, K., Zirve Ofset, 2002, ISBN:975-97378-0-9.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İç Mimari ve Dekorasyonda Konstrüksiyon, Nazım Şanıvar, İrfan Zorlu, Zafer Işık, Milli Eğitim Bakanlığı, 252 s., İstanbul, 1982.
 • Architecture, Drafting and Design, D., E., Hepler, P., R., Wallach, D., J., Hepler, Glencoe/McGraw-Hill, New York, 1988.
 • İlgili TSE Standartları
 • Ahşap Kapılar Ve Metal Tamamlayıcı Elemanlar, Muhittin Binan, Yem Yayınları,3. Baskı, 2000, ISBN NO:975-7438-32-4.
 • Çizimlerle Bina Yapım Rehberi, Cassandra Adams, Francis D. K. Ching, çev: Tuğçe Selin Tağmat, YEM Yayınları, İstanbul, 2008, 2. baskı, 456 s., ISBN No:9789758599721.
 • Temeller Duvarlar Döşemeler, Lemi Yücesoy, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, Eylül 2007, 4. Baskı, 100 s., ISBN:9757438642.
 • Neufert- Beta - Yapı Tasarımı, Ernst Neufert, Beta Yayın Dağıtım A.Ş., ISBN:9754869359, Ekim 2000.

 

Perspektif II (3–0) 3

Perspektif Tanımı, Önemi, Sınıflandırılması ve Kullanıldığı Yerler; Konik Perspektife Giriş; Konik Perspektifle İlgili Elemanların Tanımı; Durak Noktasının Yerinin Belirlenmesi ve Distans Metotlarıyla Konik Perspektif Çizimi; Perspektife Kurşun Kalem, Çini Mürekkebi ve Renkli Boyama Teknikleri ile Desen, Doku ve Gölge Verilmesi; Merkezi Perspektif, Tanımı ve Özellikleri; Dairesel Formlar ve Düzgün Olmayan Yüzeylerin Merkezi Perspektiflerinin Çizimi; Prizmaların Merkezi Perspektiflerinin Çizimi; Yükselen ve Alçalan Doğru ve Yüzeylerin Perspektifi; Tek Mobilyaların Merkezi Perspektiflerinin Çizimi (Ayak-Kayıt, Orta Masa, Komedin vb.); Oda Elemanlarının (Etajer, Elbise Dolabı, Portmanto, Yuvarlak Yemek Masası, Çalışma Masası vb.) Merkezi Perspektiflerinin Çizimi; Kuşbakışı Perspektif.

Ders Kitabı:

 • Ağaç İşleri Teknik Resmi, Dinçel, K., Işık, Z., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1996.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Ağaç İşleri Teknik Resmi, Musa Atar - Hakan Keskin, ,208 s., 2003, ISBN: 975 8640 64 X.
 • Mimari Perspektif ve Gölge, Harbi Hotan, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 188 s., ISBN:9789757438175.
 • Perspektif, Zafer Işık, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası, Ankara, 1995.
 • Perspective Drawing Handbook, Joseph D’Amelio, Dover Publications, New York, 2004.
 • Perspective, William F., Powel, Walter Foster Publushing, Hong Kong, 1989.
 • Perspektif Resim Tekniği, Sadettin Çağlarca, İnkılap Kitabevi, 128 s., ISBN:9751003229.

 

Seri Üretim Teknolojisi (3–0) 3

Seri Üretimin Tanımı ve Gelişimi; Seri Üretimde Kullanılan Makinelerin Sınıflandırılması; Üretimin Temel Özellikleri, Üretim Sisteminin Amaçları; Üretim Sistemini Etkileyen Faktörler; Seri Üretim Hatlarının Avantajları ve Genel Özellikleri; Nicelik ve Yöntem Bakımından Üretim Sistemleri; Zaman ve Hareket Etüdü; Mobilya Üretimini Hızlandıran Eklenti ve Ağaç Kalıplar; Üretimde Verimlilik; Mobilya Yönünden Seri Üretim (Kereste, Pres Kapı, Masif Mobilya, Kabin Tipi Mobilya Seri Üretim Hattı, Montaj Üretim Hattı, Seri Üretim Ambalaj ve Taşıma Sistemleri).

Ders Kitabı:

 • ‘Ağaçişleri-Mobilya Endüstrisinde Seri Üretim Hatları ve Doğrama Üretim Tekniği’, Güray, A., Baykan, İ., İldeş, N., Bizim Büro Basımevi, 1995, Ankara, Türkiye.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • ‘Ağaçişleri Endüstrisinde Fabrika Planlaması’, İlhan, R., Burdurlu, E., Bizim Büro Basımevi, 1993, Ankara, Türkiye.
 • Wood Machine Guide, Terry Bloor, David Wright, 80 p., Nelson Thornes; III edition, (1 Aug 2006), English, 978-0748793853.
 • Workshop Machines, Fine Woodworking, 160 p., Taunton Press Inc; New title edition (1 Sep 2005), 978-1561587650.
 • Ağaçişlerin de Kesme Teorisi ve Mobilya Endüstirisi Makineleri, İlhan, R., Burdurlu, E., Baykan, İ., Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1990.
 • Modeling and Analysis of Manufacturing Systems, Askin, G., Ronald, 1993, John Wiley & Sons INC, New York.
 • Üretim Sistemleri: Analiz ve Planlaması, Prof. Dr. Aykut Top, Alfa Yayınları, 2001, 267 s., ISBN:9753167393.
 • Ağaçişleri Endüstirisinde Makine Kalıpları, Afyonlu, S., A., E.T.Y.Ö.O. Matbaası, Ankara,1972.
 •  “Ağaçişleri Takım ve Makine Bilgisi”, Afyonlu, S., A., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No: 2939, İstanbul 1997.

 

Bilgisayar Destekli Tasarım II (3–0) 3

3 Boyutlu Tasarıma Giriş ve Tasarım Metotları, 3 Boyutlu Modelleme Teknikleri ve Temel 3 Boyutlu Çizim Elemanları, 3 Boyutta Koordinat Sistemi, UCS Kullanımı vb.; 3 Boyut Ortamında Yüzey Oluşturma: Temel, ileri Seviye Yüzey Oluşturma, 3 Boyutlu Mesh’ler vb.; Katı Modelleme; Render; Katı Modeller ile Montaj Oluşturma (Grup Mobilya Tasarımı), Modellerin Teknik Çizimlerinin Hazırlanması (Pafta Hazırlama), Kesit ve Detaylar; Autocad Kullanılarak Mekan Dekorasyonu Tasarım Projelerinin Hazırlanması (Konut, Otel, Hastane Büro ve Tiyatro vb. Mekanların Yerleşim Tasarımlarının Uygulamaları); Diğer Programlarla İlişkiler, Animasyon Uygulamaları

Ders Kitabı:

 • Autocad 2006, Ümit Kocabıçak, Sakarya Kitabevi, 2005, 454 s., ISBN:9758644491.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Autocad 2006 İle Çizim ve Tasarım/Herkes İçin, Muammer Nalbant, Alfa Yayınları, 2005, 964 s., ISBN:9752976778.
 • AutoCAD 2006 / Bilgisayar Destekli Tasarım ve Modelleme Teknikleri, Yusuf Şahin, Seçkin Yayıncılık, 2006, 572 s., ISBN:9750202627.
 • AutoCad 2007 İle Tasarım ve Modelleme, Mahmut Gülesin, Asil Yayın Dağıtım, 2007, 1106 s., ISBN:9944135726.
 • İleri AutoCAD 2004, Ahmet Nejat Ekebaş, Seçkin Yayıncılık, 2004, 902 s., ISBN:9753477600.

 

Prototip Geliştirme (3–0) 3

Tasarım Felsefesi, Yeni ve Orijinal Fikirlerin Üretilmesi; Ürün Geliştirmede Ar-Ge Faaliyetleri, Endüstriyel Ürün (Mobilya) Tasarımı ile İlgili Teorilerin Geliştirilmesi; Fonksiyonel, Estetik, Ergonomik, Dengeli ve Mukavemetli Piyasaya veya Mobilya Dekorasyon Sektörüne Öncülük Yapabilecek Özellikleri Üzerinde Taşıyan Yeni Tasarımları Modern ve Klasik Tarzda Elde Etme Yöntemlerinin Araştırılması; Taslak Çizimler ve Maketlerin Hazırlanması; Ürün Projelerinin Hazırlanması; Üretim Süreçleri Belirlenmesi; Malzeme Seçimi; Kesim Listelerinin Hazırlanması; Prototip Üretimi; Prototip Çalışmasının Sunumu.

Ders Kitabı:

 • Endüstri Tasarımı Endüstri İçin Ürün Tasarımında Yaratıcılık, Önder Küçükerman, YEM Yayınları, 167 s., İstanbul, 1996, ISBN No:9757438405.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Endüstri Tasarımı Ürün Tasarımında Adımlar, Önder Küçükerman, YEM Yayınları, 184 s., İstanbul, 1997, ISBN No:9757438553.
 • Masif Mobilya Üretim Teknikleri, Ali Gürtekin/ Özcan Hekim, Değişim Yayınları, 2006, 265 s., ISBN:9756267674.
 • Furniture Engineering and Quality of Life, Eckelman, C. A., Erdil, Y. Z., I. Uluslararası Mobilya Kongresi, İstanbul, (1999).
 • Sketching: Drawing Techniques for Product Designers, Koos Eissen, Roselien Steur, Bis Publishers, 256 p., (1 Oct 2007), English, 978-9063691714.
 • Design Drawing, Ching, F.D.K., Juroszek, S.P., John Wiley and Sons Inc., New York, 1998.
 • The idea of Design, A Design Issues Reader, Victor Margolin and Richard Buchanan, 1998, The MIT Pres, Cambridge. UK.
 • Discovering Design, Buchanan, Richard and Margolin, Victor, The University of Chicago Pres, 1995, Chicago, USA.

 

Ahşap Yapılarda Restorasyon Teknikleri (3–0) 3

Ahşabın Özellikleri; Ahşabın Bozulmas; Ahşabın Korunması Hasar Nedenleri; Hasar Türleri; Paslanma ve Korozyonlar; Çürüme ve Renklenmeler; Böcek Tahribatı; Atmosferik Etkiler Sonucu Meydana Gelen Bozunmalar (Weathering); Kimyasal Bozunmalar; Darbe-Şok Dalgaları; Projelendirme Hataları ve Hatalı Detaylar; Dış ve İç Yüzeylerin Korunması; Onarım İçin Uygun Yöntem ve Malzeme Seçimi; Seçilen Malzemenin Restorasyona Hazır Hale Getirilmesi; Yapı Orijinaline Sadık Kalınarak Onarılması Veya İyileştirme Yöntemleri; Malzemenin Uzun Süreyle Kullanılması İçin Alınması Gerekli Önlemler.;

Ders Kitabı:

 • Geleneksel Ahşap Yapılar / Sorunları ve Çözüm Yolları, Reha Günay, Birsen Yayınevi, 262 s., 2007, ISBN:9755112863.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Ahunbay Z., 1996. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınevi, İstanbul, ISBN: 975-7438-3.
 • JOKILEHTO, J., 1999, A History Of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann.
 • CROCI, G., 2000, The Conservation And Structural Restoration of Architectural Heritage, Southampton UK, Boston: Computational Mechanics Publications.
 • Feilden, B. M., 1997, Conservation Of Historic Buildings, Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • ASATEKİN, N.GÜL, Kültür ve Doğa Varlıklarımız Neyi, Niçin, Nasıl Korumalıyız, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1994.
 • Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Zeynep Ahunbay, Yapı-Endüstri Merkezi, 188 s., 2009, ISBN:9757438383

 

Ahşap Tekne ve Yat Yapımı (3–0) 3

Geçmişten Günümüze Ahşap Tekne ve Yat Üretimi; Yat Yapımında Kullanılan Ağaç Malzemede Önem Kazanan Bazı Fiziksel, Mekanik ve Teknolojik Özellikler; Ahşap Yatlarda Söz Konusu Olan Gerilmeler; Yat Üretiminde Kullanılan Ağaç Türleri, Yat Üretiminde Kullanılan Odun Esaslı Kompozit Malzemeler; Ahşap Yatları Oluşturan Elemanlar ve Malzeme Seçimi; Yat Üretiminde Kullanılan Diğer Malzemelerle Ahşabın Karşılaştırılması; Ahşap Yat Yapımı, Ahşap Yat Çeşitleri, İlgili Standartlar, Ahşap Yat Elemanlarına Uygulanan Kalite Testleri.

Ders Kitabı:

 • How to Build a Wooden Boat, David C. McIntosh, Samuel F. Manning, Wooden Boat Publications, 255 p.,1987, ISBN:0937822108.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • How to Design A Boat,  John Teale, Sheridan House, 160 p., 2003, ISBN:9781574091571
 • Göktaş, O. (1995) Ahşap Yat Tasarımı ve İmalat Teknikleri, Yüksek Müh. Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mobilya Eğitimi Anabilim Dalı, Kütahya, 85 s.

 

 

IV. YIL, 5.GRUP

 

Üretim sistemleri (3–0) 3

Üretim yönetiminin temel kavramları; Üretim sistemleri; Mamül dizaynı; Talep tahminleri; Teknoloji seçimi; Fabrika yerinin seçimi; Fabrika düzenlemesi; Lojistik yönetimi; Kapasite Planlaması; Tamir bakım planlaması; Stok kontrolü; İş analizleri; Üretim planlama ve kontrolü

Ders Kitabı:

 • Üretim Sistemleri: Analiz ve Planlaması, Prof. Dr. Aykut Top, Alfa Yayınları, 2001, 267 s., ISBN:9753167393.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Üretim Yönetimi, Bülent Kobu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 602 s., Ağustos 2005, ISBN:9789752954830.
 • Üretim Organizasyonu ve Yönetimi, İ. Mete Doğruer, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 530 s., 2005, ISBN:9789752975644.
 • Üretim Planlaması, Feray Odman Çelikçapa, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 216 s., ISBN:9789753162180.
 • İşlier A., Attila, Üretim Sistemleri: Kavramlar, Değerlendirme, Tasarım, OGÜ-MMF, 1998.
 • Üretim Yönetimi Ders Notları, Murat Ayanoğlu, Sakarya Kitabevi, 390 s., 2005, ISBN:9758644483.
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş, Joe Mize, John Nazemtz, Kenneth Case, Wayne Turner, Değişim Yayınları, 688 s., İstanbul, 2006, ISBN:9756267496.
 • Heizer J. And Render B., ( 2000), Principles of Operations Management, Prentice Hall.

 

Tesis Planlama (3–0) 3

Endüstriyel Üretim Sistemleri; Tesis Yapılabilirlik Analizleri; Kuruluş Yeri Seçimi; Malzeme Taşıma Planlaması; Tamir-Bakım Planlaması; Tesis Düzenleme ve Esnek Üretim Sistemleri Ana Konularını İçeren Tesis Planlama; Temel Üretim Faktörleri Olan Makine, Malzeme, İş Gücü ve Yöntem Arasında Uygun Bir Karışım Sağlayarak Ürünün Ya Da Hizmetin Miktar, Kalite, Maliyet ve Süre Parametrelerini Optimize Edecek Şekilde Üretim Araçlarının, Yardımcı Tesislerin, Taşıma, Depolama, Kalite Kontrolü Gibi Üretim İle İlgili Faaliyetlerle Hizmet Üretim Ünitelerinin Uygun Şekilde Yerleştirilmesini Sağlayacak Teoriler ve Bunlara İlişkin Uygulamalar.

Ders Kitabı:

 • Üçüncü, K., Tesis Planlama, KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Ders Notları Yayın No: 68, 315 s., 2003, Trabzon.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • ‘Ağaçişleri Endüstrisinde Fabrika Planlaması’, İlhan, R., Burdurlu, E., Bizim Büro Basımevi, 1993, Ankara, Türkiye.
 • Tesis Tasarımı, Stratejiden Uygulamaya, Haluk Erkut, Murat Baskak, İrfan Yayınları, 428 s., İstanbul, 1997, 2.baskı, ISBN:9753710356
 • Üretim Sistemleri: Analiz ve Planlaması, Prof. Dr. Aykut Top, Alfa Yayınları, 2001, 267 s., ISBN:9753167393.
 • Üretim Planlaması, Feray Odman Çelikçapa, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 216 s., ISBN:9789753162180.
 • Üretim Organizasyonu ve Yönetimi, İ. Mete Doğruer, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 530 s., 2005, ISBN:9789752975644.
 • Üretim Yönetimi, Bülent Kobu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 602 s., Ağustos 2005, ISBN:9789752954830.

 

Ekonomi (3–0) 3

İktisadın Tanımı ve Temel Kavramlar; Kıtlık, Tercih, Fayda; Arz ve Talep; Esneklik; Arz ve Talep Uygulamaları; Üretim ve Maliyetler; Tam Rekabet Piyasası, Eksik Rekabet Piyasaları; Kamusal Mallar ve Dışsallık; Milli Gelir Muhasebesi; Milli Hasılanın Belirlenmesi; Para, Para Teorisi ve Politikası; Toplam Talep Toplamn Arz ve Enflasyon.

Ders Kitabı:

 • Temel Ekonomi, Kasırga Yıldırak vd., Literatür Yayıncılık, 397 s., İstanbul, ISBN:9789750404832.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İktisat Biliminin Temelleri, Halil Seyidoğlu, Güzem Can Yayınları, 876 s., ISBN:9789757616146.
 • Makro Ekonomi, K. Batu Tunay, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, 2007, 594 s., ISBN:9944322782.
 • Mikro Ekonomi, Prof. Dr. Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi Yayınları, 2007, 576 s., ISBN:9757338001.
 • İktisat Bilimine Giriş, Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu, İstanbul İşletme Fakültesi Yayın No: 220, İstanbul 1989.

 

Pazarlama (3–0) 3

Pazarlama Kavramı; Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi; Pazarlama Yaklaşımları; Pazarlama Çevresi; Tüketici Davranışı ve Etkili Olan Değişkenler; Endüstriyel Pazarlar; Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazarlama; Pazarlama ve Etik; Stratejik Pazarlama; Pazarlama Karması (Mamul, Fiyat, Dağıtım Kanalı ve Fiziksel Dağıtım, Tutundurma);, Uluslar Arası Pazarlama.

Ders Kitabı:

 • Pazarlama Kavramlar Kararlar Cemalcılar, İ., 1998, Beta Basım Yayım, Yayın No:422, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Pazarlama Yönetimi (Stratejik ve Global Yaklaşım), İslamoğlu, A.H., 1999, Beta Basım Yayım, Yayın No:909, İstanbul.

 

İş Güvenliği (3–0) 3

İş Güvenliğinin Tanımı, Önemi ve Temel Kavramları; İnsan Sağlığı, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları; İş, İşletme, Üretim Güvenliği; İş Yeri Yerleşim, Havalandırma, Temizlik, Aydınlatma, Isıtma ve Ses Seviyesinin İş Kazalarına ve İşçi Sağlığına Etkisi; İş Kazalarının Oluşmasında Etkili Olan Faktörler; Kazalara Karşı Alınacak Önlemler; El Aletleri ve Mobilya Dekorasyon Üretimi Makinelerinde Çalışma Güvenliği; Üst Yüzey Kimyasallarına Karşı Korunma Tedbirleri; Mobilya Endüstrisinde Tipik İş Kazaları ve Alınacak Önlemler; Malzeme Taşıma ve İstiflemede Alınacak Önlemler; İş Güvenliği Yasaları.

Ders Kitabı:

 • İş Güvenliği, Yücel Çağlayan, Ahmet Kılıç, M.E.B., 191 s., İstanbul, 1992.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İş Güvenliği, Sami Noğay, M.E.B., 176 s., Ankara, 1991.
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Abdulvahap Yiğit, Aktüel Yayınları, 172 s., 2005, ISBN:9752530257.
 • İş Güvenliği, Mehmet Bayır, Mümin Ergül, Alfa Aktüel Yayınları, 213 s., Mart 2006, Bursa, ISBN:9944561002.
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Genel Bilgiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı, 459 s., Ankara, 1999.

 

Ergonomi (3–0) 3

Genel Ergonomi Kavramı; İnsan Makine ve Çevre; Antropometrik Boyutlar, Statik ve Dinamik Antropometrik Boyutlar, Algısal ve Zihinsel Boyutlar; Mobilya Tasarımında Ergonomik Kriterler; Endüstriyel Uygulamalarda Ergonomi Biliminden Yararlanma; Konut ve İşletmelerde Temel Eylemler ile Bunlara Ait Antropometrik veriler; Fiziksel Çevre Koşullarının Mekânlarda Konfor Açısından İncelenmesi.

Ders Kitabı:

 • Üçüncü, K., Ergonomi ve İş Etüdü, KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders Notları: 77, 268 s, 2005, Trabzon.

Yardımcı Ders Kitapları:

 •  “Ergonomi: Verimlilik, Sağlık ve Güvenlik İçin İnsan Faktörü Mühendisliği”, Necmettin Erkan, MPM Yayınları, Yayın No: 373, Ankara, 2000.
 • Mühendisler İçin Ergonomi İşbilim, Fatih C. Babalık, Nobel Yayın Dağıtım , 486 s., 2005, ISBN:9789755918167.
 • Ergonomi, Atılım Üniversitesi, Bayram Ali Su, 246 s., 2001, ISBN:9756707054.
 • Ergonomi & Ne, Neden, Nasıl? Seçkin Yayıncılık, jan Daul/ Bernard Weerdmeester, 215 s., 2007, ISBN:9750205835.

 

İş Hukuku (3–0) 3

İş Hukukunun Tarihçesi, Konusu, Temel İlkeleri; Bireysel İş Hukukun Uygulama Alanı; Hizmet Sözleşmesi ve Türleri; Tatiller ve İzinler; Toplu İş Hukuku; Sendikal Güvenceler, Sendikalar ve Konfederasyonlar; Toplu İş Sözleşmesi Yapılması, Uygulama Alanı, Uyuşmazlıklarının Çözümünde Grev Ve Lokavt.

Ders Kitabı:

 • İş Hukuku, Ergun İnce, Beta Yayınları, 420 s., İstanbul, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İş Hukuku, Sarper Süzek, Beta Yayınları, 2. baskı, 764 s., İstanbul, 2008, ISBN 9754864489.
 • İş Hukuku, A. Nizamettin Aktay, E. Tuncay, Kaplan Senyen, Kadir Arıcı, Seçkin Yayınevi, 554 s., Ankara, 2006, ISBN:9750202015.
 • İş Hukuku, Ercan Akyiğit, Seçkin Yayınevi, 568 s., İstanbul, 2007, ISBN:9750204128.
 • İş Hukuku Dersleri, Nuri Çelik, Beta Yayınları, 693 s., İstanbul, 2008, ISBN 9752956803

 

Mühendislik Etiği (3–0) 3

Giriş, Tanımlar, Etik Anlayışı; Uluslararası ve Ulusal Etik Kodları, Temel Konular; Bilim İnsanı, Etik ve Toplum; Değerler ve Mühendislikte Kullanılan Değer Sistemleri; Mühendislik ve Etik; Bilgisayar ve İnternet Etiği; İş Etiği; Çevre Etiği; İklim Değişimi ve Etik.

Ders Kitabı:

 • Dedeoğlu, G. 2004; Etik Düşünce ve Postmodernizm, Telos Yayıncılık/İnceleme Dizisi, İstanbul, 191 s., ISBN 975-5452-03-6.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Özlem D., 2004. Etik-Ahlak Felsefesi, İnkilap Kitapevi/Bütün eserlerine doğru, 245 s., İstanbul ISBN 975-1022-48-7.
 • Resnik, D.B., 2004; Bilim Etiği, Ayrıntı Yayınları, 299 s., İstanbul.
 • Cevzici, A., 2005; Etiğe Giriş, Paradigma Yayınları, 385 s., İstanbul.

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3–0) 3

Bilimse Araştırma Süreci, Uygun ve Doğru Veri Kaynaklarının Bulunması, Toplanması ve Analizi, Bilimsel Raporların Hazırlanması.

Ders Kitabı:

 • Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, Metin Lütfi Baydar, Hüseyin Gül, Ata Akçil, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 79, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sosyal Bilimlerde Araştırma; Yöntem, Teknik Ve İlkeler, Ali Balcı, Pegema Yayıncılık, 2005.
 • Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ali Yıldıırım, Hasan Şimşek, Seçkin Yayıncılık, 2005.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi (12. Basım), Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Lodico, M. G., Spauldind, D. T. Ve Voegtle, K. H. (2006). Methods in Educational Research from Theory to Practice, San Francisco, CA: Wiley İmprint.

 

Web Tasarımı (3–0) 3

İnternetin tarihsel gelişimi ve temel internet kavramları, web tasarımın temelleri, HTML, Script kullanımı, Tasarım ve planlama, HTML editörleriyle sayfa tasarımı: Microsoft Frontpage, Microsoft Publisher, Macromedia Dreamweaver vb.

Ders Kitabı:

 • Web Tasarım Kılavuzu, Erkan Balaban, Pusula Yayıncılık, 1094 s., İstanbul, 2003, 4. baskı, ISBN:9756477105.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • PHP 4 ile Web Tasarımı, Mithat Uysal, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 546 s., 2001, ISBN:9789754864403.
 • Web Tasarım Kılavuzu, Osman Gürkan, Nirvana Yayınları, 270 s., İstanbul, 2007, ISBN:9758878277.
 • 1 Saatte Web Sitesi, Ken Milhous, Michael Utvich, Yana Beylinson, çev: Tuba Yılmaz, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 398 s., İstanbul, 2007, ISBN:9752978720.
 • Web Tasarımcıları İçin JavaScript, DHTML ve CSS, Batur Orkun, Pusula Yayıncılık, 517 s., İstanbul, 2004, 1. baskı, ISBN:975647739