AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

 

 

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

 

Türk Dili I

2

0

2

3

 

İngilizce I

3

0

3

4

 

Genel Fizik

2

0

2

4

 

Genel Matematik I

4

0

4

6

 

Teknik Resim

1

2

2

4

 

Odun Teknolojisi

3

0

3

6

 

Ağaç İşleri Endüstri Müh. Giriş

2

0

2

3

 

Toplam

17

2

18

30

 

 

II. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

 

Türk Dili II

2

0

2

3

 

İngilizce II

3

0

3

4

 

Temel Kimya

2

0

2

3

 

Genel Matematik II

4

0

4

6

 

Mühendislik Mekaniği

3

0

3

4

 

Mesleki Teknik Resim

1

2

2

3

 

Ağaç Malzeme Teknolojisi

3

0

3

4

 

Ağaç İşleme Alet ve Makineleri

1

2

2

3

 

Toplam

19

4

21

30

 

 

 

                Öğrenciler 1. ve 2. yarıyılda Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi Bölümlerinden seçmeli ders alabilirler.

 

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

 

Üretim Teknikleri I

2

4

4

5

 

Tasarım Proje I

2

2

3

4

 

Bilgisayar I

1

2

2

3

 

Mesleki İngilizce I

2

0

2

3

 

Ahşap Yapılar ve Konstrüksiyon

3

0

3

4

 

Üst Yüzey İşlem Teknikleri I

2

0

2

3

 

Seçmeli Ders (1. Grup)

3

0

3

4

 

Seçmeli Ders (1. Grup)

3

0

3

4

 

Toplam

18

8

22

30

 

 

IV. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

 

Üretim Teknikleri II

2

4

4

5

 

Tasarım Proje II

2

2

3

4

 

Mesleki İngilizce II

2

0

2

3

 

Odun Zararlıları ve Odun Koruma

3

0

3

6

 

Malzeme ve Gereç Bilgisi

2

0

2

4

 

Seçmeli Ders (2. Grup)

3

0

3

4

 

Seçmeli Ders (2. Grup)

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

17

6

20

30

 

 

 

                Öğrencilerin 4. ve 5. yarıyıl arasındaki yaz döneminde 30 iş günü zorunlu meslek stajı yapmaları gerekmektedir.

 

ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

 

Mesleki Beceri

2

4

4

6

 

Malzeme Mukavemeti

2

0

2

3

 

Bilgisayar Destekli Tasarım I

2

2

3

5

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

0

2

3

 

İstatistik

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders (3. Grup)

3

0

3

4

 

Seçmeli Ders (3. Grup)

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

17

6

20

30

 

 

VI. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

 

Üretim Yönetimi

4

0

4

6

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

0

2

3

 

İş Analizi ve Maliyet Hesabı

3

0

3

5

 

Mesleki Deneyim I

0

2

1

4

 

Seçmeli Ders (4. Grup)

3

0

3

4

 

Seçmeli Ders (4. Grup)

3

0

3

4

 

Seçmeli Ders (4. Grup)

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

18

2

19

30

 

 

 

                Öğrencilerin 6. ve 7. yarıyıl arasındaki yaz döneminde 30 iş günü zorunlu meslek stajı yapmaları gerekmektedir.

 

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

 

Endüstri Uygulaması

0

40

20

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

0

40

20

30

 

 

VIII. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

 

Yöneylem Araştırması

3

0

3

4

 

Bilgisayar Destekli Üretim

2

2

3

4

 

Kalite Kontrol ve Standardizasyon

2

0

2

3

 

Bitirme Çalışması

0

4

2

3

 

Mesleki Deneyim II

0

2

1

4

 

Seçmeli Ders (5. Grup)

3

0

3

4

 

Seçmeli Ders (5. Grup)

3

0

3

4

 

Seçmeli Ders (5. Grup)

3

0

3

4

 

Toplam

16

8

20

30

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

İKİNCİ YIL

1. Grup(III. Yarıyıl)

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

 

 

3

0

3

4

 

Odun Anatomisi

3

0

3

4

 

Endüstriyel Odunlar

3

0

3

4

 

Ahşap Yüzey Süslemeciliği

3

0

3

4

 

Klasik Mobilya Üretim Teknikleri

3

0

3

4

 

Kurutma ve Buharlama Tekniği

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Grup (IV. Yarıyıl)

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

 

Üst Yüzey İşlem Teknikleri II

3

0

3

4

 

Odun Kimyası

3

0

3

4

 

Bilgisayar II

3

0

3

4

 

Özel Levha Üretim Teknolojisi

3

0

3

4

 

Mobilya Tarihi

3

0

3

4

 

Modern Mobilya Üretim Teknikleri

3

0

3

4

 

Kereste Endüstrisi

3

0

3

4

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL

3. Grup (V. Yarıyıl)

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

 

İç Mekân Tasarımı

3

0

3

4

 

Bileme ve Bakim Teknikleri

3

0

3

4

 

Dış Mekân Mobilyaları

3

0

3

4

 

Perspektif I

3

0

3

4

 

Mobilya Test Teknikleri

3

0

3

4

 

Ağaç Malzeme İşleme Teknikleri

3

0

3

4

 

Mobilya Üretiminde Kalıp Tekn.

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Grup (VI. Yarıyıl)

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

 

İşyeri Tasarımı

3

0

3

4

 

Tutkallar ve Tutkallama Tekniği

3

0

3

4

 

Dekorasyon Teknolojisi

3

0

3

4

 

Perspektif II

3

0

3

4

 

Seri Üretim Teknolojisi

3

0

3

4

 

Bilgisayar Destekli Tasarım II

3

0

3

4

 

Prototip Geliştirme

3

0

3

4

 

Ahşap Yapılarda Restorasy. Tekn.

3

0

3

4

 

Ahşap Tekne ve Yat Yapımı

3

0

3

4

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ YIL

5. Grup (VIII. Yarıyıl)

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

 

Üretim Sistemleri

3

0

3

4

 

Tesis Planlama

3

0

3

4

 

Ekonomi

3

0

3

4

 

Pazarlama

3

0

3

4

 

İş Güvenliği

3

0

3

4

 

Ergonomi

3

0

3

4

 

İş Hukuku

3

0

3

4

 

Mühendislik Etiği

3

0

3

4

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

4

 

Web Tasarımı

3

0

3

4