Misyon Vizyon

 

 

MİSYONUMUZ

Ağaçişleri sektörünün gereksinim duyduğu değişen dünya ve teknoloji koşullarında liderlik yapabilecek, teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak, akademik alanda ve ağaçişleri endüstrisinin tüm sektörlerinde alanı ile ilgili çağın gerektirdiği bilgilere sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, takım çalışması yapabilen, bu endüstrideki güncel problemleri tanımlayabilen niteliklere sahip uzman personeli yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Ağaçişleri Endüstrisi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, bilimsel ve teknolojik alanlarda ön sıralarda yer alan, araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini sunan; üniversite-sanayi işbirliğine önem veren, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen yönetim anlayışının benimsendiği uluslararası akredite olmuş bir bölüm haline gelmektir.